DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Internationaal

Internationale vestigingen:

 

Hongarije:
Tel: 0036 (0)19-999854

 

Polen:
Tel: 0048 (0)22-3982617

 

Duitsland:
Tel: 0049 (0)39824 20569

 

De Flextra-Groep heeft ingespeeld op de wetenschap dat goed personeel schaars is en dat Nederland al jaren kampt met grote tekorten aan vakbekwaam personeel. Wij hebben dan ook onze eigen inkoopkantoren geopend in Hongarije, Polen en Duitsland. De instroom via eerdergenoemde kanalen is primair gericht op medewerkers in de disciplines bouw, techniek & metaalconservering en de schildersbranche. Bovendien oriënteren wij ons voortdurend op de uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van onze inkoopkanalen. Zo zijn wij voor onze engineeringactiviteiten een uniek samenwerkingsverband aangegaan met twee professionele partners.

 

"Het Kenniswerker Concept"

 

  1. De inzet van De Kenniswerkers is gericht op bedrijven met een internationaal karakter. De voertaal is Engels.
  2. Flextra Engineering verzorgt het gehele traject in de communicatie tussen kandidaat, opdrachtgever en Flextra Engineering.
  3. Wij dragen zorg voor alle arbeidsvoorwaardelijke aspecten, het vervoer, de huisvesting en de sociale begeleiding van De Kenniswerkers.
  4. Het betreft een uniek samenwerkingsverband op basis waarvan onze contractpartners alleen samenwerken met Flextra Engineering.
  5. Gezien de voorwaarden die zijn verbonden aan het kunnen werken met deze doelgroep, zijn de profielen van De Kenniswerkers breed en liggen in ieder geval op hbo- en/of academisch niveau.
  6. Binnen "Het Kenniswerker Concept" werken wij bovendien nauw samen met de IND, die ons adviseert en ondersteunt, omdat een dergelijk concept vaak een complexe documentenstroom met zich meebrengt.

 

Wij informeren onze opdrachtgevers graag in een persoonlijk gesprek over de volledige voorwaarden van "Het Kenniswerker Concept".