DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Aantal faillissementen daalt

In april zijn in Nederland 682 bedrijven en instellingen failliet verklaard, zo meldt het CBS. Dit zijn er 28 minder dan in maart. Het grootste aantal faillissementen werd uitgesproken in de bouw en in de handel.

 

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

In februari werd een recordaantal van 755 bedrijven en instellingen failliet verklaard, waarna in maart een terugval tot 710 plaatsvond.

 

Bron: http://www.telegraaf.nl/