DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

'Beperken instroom Bulgaren zinloos'

'Parlementsleden steken de kop in het zand door tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren te willen handhaven', vindt Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland.

 

Het argument dat Post daarvoor gebruikt is dat moderne koppelbazen nu al voor een aanzienlijke toestroom van Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten zorgen die als zzp'er worden verhuurd tegen ongekend lage tarieven.  

Het vorige week verschenen rapport van de Tweede Kamercommissie  over het arbeidsmigrantenbeleid is duidelijk: handhaving van tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten uit nieuwe lidstaten zal geen beperkend effect hebben op de instroom, zo leert de recente geschiedenis. De hedendaagse praktijk bevestigt dat: waar een tewerkstellingsvergunning geldt, neemt het aantal (schijn)zelfstandigen en informele arbeid toe, met alle nadelige gevolgen van dien, aldus de stichting.

 

In de Randstad werken, volgens ZZP Nederland, momenteel duizenden Bulgaren en Roemenen als zzp'er voor minder dan € 8,- per uur. De stichting zegt hierover: 'de instroombeperkende maatregel geldt immers voor werknemers en niet voor zelfstandigen. Met name in de bouwsector  hebben zzp'ers last van deze dumptarieven en zien ze zich genoodzaakt hun eigen tarief aan te passen om nog aan opdrachten te komen. Door het toenemend aanbod van steeds lagere tarieven komt niet alleen de werkgelegenheid van zzp-ers, maar ook de werkgelegenheid van werknemers onder druk te staan.' “En dat is nu precies het tegenovergestelde van wat men met deze zogenaamde instroombeperkende maatregel wil bereiken”, aldus Maarten Post.

 

Ook waar in het verleden tewerkstellingsvergunningen golden voor Polen, bleek dit een schijnoplossing te zijn: men kon hier gewoon werken als (schijn)zelfstandige, maar wel tegen zeer lage tarieven en onder slechte omstandigheden. De geschiedenis dreigt zich te herhalen en het zijn alweer de koppelbazen die, vermomd als uitzendbureau, hier gretig van profiteren, aldus ZZP Nederland.

 

De stichting roept parlementsleden op het paard niet opnieuw achter de wagen te spannen en lessen te trekken uit het recente verleden. “Beter een geregistreerde en zichtbare instroom van arbeidsmigranten, met  een fatsoenlijk tarief, dan een ongecontroleerde en ongeziene instroom van schijnzelfstandigen, die ten prooi vallen aan  uitbuitingspraktijken”, besluit Maarten Post. Stichting ZZP Nederland is het samenwerkingsverband van CNV Vakmensen en ZZP Nederland.

 

Bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/