DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

FNV houdt Nationale Uitzendkracht Enquête

De FNV organiseert de Nationale Uitzendkracht Enquête 2012 om te achterhalen wat er zoal leeft onder uitzendkrachten. FNV Bouw en FNV Bondgenoten steunen de enquête. Ze roepen werknemers in hun branches en sectoren op om mee te doen als zij uitzendwerk verrichten.

 

De vakbonden willen van zo veel mogelijk uitzendkrachten in Nederland weten wat ze ervan vinden om als uitzendkracht te werken. Is dat uit vrije wil of noodgedwongen? Hoe ervaren werknemers uitzendwerk? En: welke toekomstverwachtingen hebben uitzendkrachten?

 Nederland op om de online-enquete in te vullen. Ook uitzendkrachten die niet lid De FNV roept alle uitzendkrachten en werknemers in dienst bij payrollbedrijven inzijn van een van de FNV-bonden, kunnen deelnemen. Meer informatie over de enquête is hier te vinden.

 

De FNV wil alle antwoorden meenemen in gesprekken met uitzendbureaus. Met deze uitzendbureaus (verenigd in de ABU) onderhandelt de bond over een nieuwe cao voor uitzendkrachten.

 

 

Bron: www.schildersvak.nl