Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...

Nieuws - bouw

onderhoudsschilder

10 August 2017 door Peter Koops
voor een goede relatie zoeken wij een ervaren onderhoudschilder. heb jij min. 4 jaar ervaring en eigenvervoer, reageer dan snel stuur je cv naar peter@flextra.nl

Actie tegen verhoging btw in bouw

8 May 2015 door Michel Kapoen

 Het plan van het kabinet de btw in de bouw te verhogen van 6 naar 21 procent is onverstandig en kortzichtig. Dat vindt belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw dat daarom een handtekeningenactie is begonnen tegen het plan.

 

Per 1 juli aanstaande zal het btw-tarief in de bouw door de overheid verhoogd worden naar 21%. “Ik roep iedereen op onze petitie daartegen te tekenen: bouwvakkers, werkgeversorganisaties, vakbonden en consumenten. Zij hebben allen belang bij het lage btw-tarief”, zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw, de belangenorganisatie voor zzp’ers in bouw, hout en techniek.

 

“De bouw is de motor van de economie. Net nu het in de sector weer een beetje beter gaat, dreigt het kabinet dit herstel de nek om te draaien door de btw per 1 juli te verhogen naar 21%”. Dat is slecht voor de werkgelegenheid in de bouw en in aanverwante sectoren en remt het economisch herstel.” De schatkist profiteert er niet van. “De extra inkomsten die de overheid binnenhaalt door het tarief te verhogen, worden ruimschoots teniet gedaan door het negatieve effect op de economie.”

 

Verhoef vreest ook dat een verhoging van het btw-tarief zwart werken in de hand werkt en een negatief effect heeft op het onderhoud aan woningen. Het lage btw-tarief in de bouw geldt sinds 2013. De sector had zwaar te lijden van de economische crisis.

 

Om de bouw in die zware tijd te stimuleren, bracht het kabinet in 2013 de arbeidskosten in de bouw onder het lage btw-tarief van 6%. Dat verzachtte de gevolgen van de crisis.

 

 

Zelfstandigen Bouw is de grootste dienstverlener voor zzp’ers in bouw, hout en techniek. Bij de organisatie zijn 10.000 zzp’ers aangesloten.

 

Bron: www.schildersvak.nl

CBS: Laagste aantal faillissementen in vier jaar tijd

8 May 2015 door Michel Kapoen

In april 2015 zijn 446 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 198 minder dan in maart. De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat april 4 zittingsdagen telde en maart 5. Het aantal faillissementen lag in april op het laagste niveau sinds mei 2011.

 

Meeste faillissementen in de handel, financiële dienstverlening en bouw
De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel en in de financiële dienstverlening, respectievelijk 105 en 81. In de financiële dienstverlening daalde het aantal faillissementen in april met 25, terwijl het aantal faillissementen in de handel ongeveer gelijk bleef.
De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien behoort de bouw tot de bedrijfstakken waarin de meeste bedrijven failliet gaan. In april zijn er in de bouw 52 faillissementen uitgesproken, 35 minder dan in de voorgaande maand. Alleen in de specialistische zakelijke diensten (onder meer advies en onderzoek) was de daling met 38 groter.

Gemiddeld aantal faillissementen neemt ook iets af
Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In april kwam het driemaandsgemiddelde uit op 523. Een maand eerder was dat 534. In februari 2015 lag het gemiddelde op het laagste niveau sinds september 2011. Vergeleken met de piek van medio 2013 is het gemiddelde nog steeds relatief laag. 

 

Bron: www.bouwformatie.nl