Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...

Miljoenen klussen in de bouwsector door vergrijzing

De bouw haalt door vergrijzing en nieuw zorgbeleid de komende decennia miljoenen extra opdrachten binnen. Die voorspelling doet ABN AMRO in een donderdag uitgebracht rapport. 

De bouwsector moet een groot aantal seniorenwoningen bouwen en bestaande huizen geschikt maken voor bejaarden.

ABN AMRO verwacht in 2040 een tekort van ruim 750 duizend bejaardenwoningen. Dat komt doordat het aantal 65-plushuishoudens toeneemt en ouderen vaker thuis blijven wonen.

 

Nieuwbouwklussen

 

Het tekort aan seniorenwoningen levert aannemers nieuwbouwklussen op. Doordat de overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen komt er ook meer werk voor verbouwbedrijven en installateurs van hulpmiddelen als trapliften.

ABN AMRO verwacht in Limburg en Zeeland het grootste tekort aan seniorenwoningen. In de Randstad is het tekort het kleinst en in Flevoland verwacht de bank zelfs een overschot aan geschikte woningen.

 

Seniorenwoningen

 

Volgens ABN AMRO is er ook nu al een gebrek aan seniorenwoningen. Op dit moment zouden twee miljoen woningen geschikt zijn voor ouderen.

Dat is volgens de bank onvoldoende voor de 1,9 miljoen 65-plushuishoudens, omdat ook gehandicapten en jongeren in seniorenwoningen wonen. Ouderenbond ANBO meldde vorig jaar een tekort van ruim tachtigduizend woningen.

Na jaren van crisis lijkt de bouwsector langzaam overeind te krabbelen. Het CBS meldde maandag dat de branche na twee jaar van omzetkrimp tekenen van voorzichtig herstel laat zien. De omzet van bouwbedrijven groeide in het laatste kwartaal van vorig jaar met bijna een procent.

 

Door: Novum