Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...

Minder ernstige ongevallen in de bouw ofniet?

Den Haag - Volgens officiële rapportages neemt het aantal bouwgerelateerde ongevallen af. Jos Schouten plaatst daar kanttekeningen bij. De bouwproductie is flink gedaald, net als het aantal werkers in de bouw.

 

Aan het einde van het vijfde crisisjaar bracht de Inspectie SZW zijn sectorrapportage Bouw 2011 uit. Hieruit viel af te lezen dat er grote vorderingen op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden bereikt waren en dat de onveiligheid per saldo was afgenomen. Immers, het aantal ernstige ongevallen was teruggelopen tot 355 en het aantal dodelijke ongevallen dat bouwgerelateerd was, nam de afgelopen jaren gestaag af en was op een historisch laag aantal van negen uitgekomen. Een heugelijk feit gezien het leed dat altijd weer veroorzaakt wordt door ongevallen en zeker die met dodelijke afloop.

Ondanks de afname van het absolute aantal dodelijke slachtoffers mogen we een aantal zaken niet uit het oog verliezen: Het aantal werknemers dat jaarlijks overlijdt door vroegere blootstelling aan toxische stoffen, waaronder asbest en kwarts, neemt nog steeds toe; deze aantallen worden niet bij de ongevallen gerekend. De bouwproductie is enorm afgenomen: voor 2013 wordt voor de utiliteitsbouw een niveau voorspeld van circa een zevende deel van de bouwproductie van het topjaar 2002 en nog steeds krimpend ten opzichte van 2012. De woningbouw ligt al langere tijd op een extreem laag niveau. De enige sector die nog wel naar behoren draait, is de civiele sector door de uitbreiding van de infra, de bouw van kunstwerken en de waterbouwsector; misschien het enige voordeel van het feit dat we in Nederland voor een groot deel beneden de zeespiegel leven. Ook is de populatie werknemers in de bouwnijverheid met ruim 50.000 afgenomen en wordt voor 2013 een verdere afname met 27.000 man voorzien. Tegen het licht van de krimpende productie en de afgenomen populatie valt er een verdere afname van het aantal dodelijke slachtoffers te verwachten. Immers, dit getal zal theoretisch als verhoudingsgetal meebewegen en daarmee de trend van de afnemende populatie volgen.

bron: www.cobouw.nl