Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...

Nieuws - bouw

Beton met stroom teruggebracht tot grind en zand

15 January 2013 door Michel Kapoen

München - Met korte stroompulsen laat het Duitse Fraunhofer Institut composietmaterialen uit elkaar spatten.

 

Beton wordt zo teruggebracht tot schoon grind en zand dat zo weer ingezet kan worden bij de productie van nieuw beton. De stroompulsen van 180 kV die ongeveer 150 nanoseconden aanhouden, wekken onder water een plasmastroom op. Deze stroom kiest niet het water als weg van de minste weerstand, maar de scheidingsvlakken tussen de grindkorrels en de cementsteen. Plaatselijk ontstaan daardoor heel hoge drukken die de materialen van binnen uit elkaar drukken.

 

Het Fraunhofer instituut, de Duitse evenknie van TNO Bouw, werkt samen met het Zwitserse bedrijf Selfag om de techniek toepasbaar te maken voor bulkmaterialen zoals beton. Op de vakbeurs BAU 2013 in München geven de onderzoekers deze week demonstraties met een kleine proefopstelling.

 

Bron: www.cobouw.nl

Introductie van leefstijlbegeleiding in de bouw

7 January 2013 door Michel Kapoen

Sinds 1 januari jongstleden kunnen werknemers in de bouwsector met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten kosteloos gebruik maken van leefstijlbegeleiding. Met een dergelijke grootschalige structurele aanpak is de bouw uniek, aldus Arbouw.

 

Nu langer doorwerken een belangrijk thema is, groeit de noodzaak van een gezonde levenswijze, stelt Arbouw. Weliswaar bewegen mensen in bouwberoepen meer dan gemiddeld, uit de gegevens blijkt ook dat zij meer risico’s lopen door overgewicht, roken en een ongezond voedingspatroon. Vandaar dat de bouw een structurele oplossing introduceert. Op die manier ondersteunt de bouw de goede voornemens, zegt Arbouw.

 

De bedrijfstak bouwnijverheid investeert al jaren in preventie. En met succes. Het aantal ongevallen is fors verminderd, het ziekteverzuim staat op een laag niveau en werknemers beoordelen hun werk positiever. Werknemers in de bouw hebben vanuit hun cao onder andere recht op een preventief medisch onderzoek (het zogenoemde PAGO) in relatie tot hun beroep. Daarbij wordt naar de beroepsrisico’s gekeken en naar de gezondheid en de leefstijl van de werknemers. De aspecten die een risico vormen voor het ontstaan van hart- en vaatziekten zijn hierbij belangrijk. Een derde van de totale sterfte in Nederland wordt door hart- en vaatziekten veroorzaakt.

 

Overgewicht

Uit de medische gegevens blijkt dat 67 procent van de werknemers in de bouw kampt met overgewicht en 17 procent heeft zelfs ernstig overgewicht. Hiermee scoort de bouwnijverheid slechter dan het landelijk gemiddelde waar ongeveer 40 procent kampt met overgewicht en 10 procent met ernstig overgewicht. Daarnaast voldoet ruim 80 procent van het bouwplaatspersoneel niet aan de landelijke fitheidsnorm, ruim 30 procent rookt en 25 procent heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit is zowel een maatschappelijk als een economisch probleem voor de bedrijfstak: uit onderzoek is gebleken dat werknemers met overgewicht ook meer verzuimen. Werknemers met een gezonde leefstijl zijn fitter en productiever.

 

Het VU medisch centrum heeft in opdracht van de bedrijfstak onderzoek gedaan naar een effectieve vorm van persoonlijke leefstijlbegeleiding voor werknemers in de bouw. De getoetste vorm, die onder andere gebruik maakt van motivational interviewing, was succesvol. De 800 deelnemers uit het onderzoek aten minder ongezonde tussendoortjes, hadden een verbeterd cholesterolgehalte en verloren blijvend meer lichaamsgewicht vergeleken met de controlegroep. 

 

Sinds 1 januari 2013 worden alle werknemers in de bouw geadviseerd over leefstijl en kunnen ze, wanneer ze onder andere een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben, gebruik maken van het leefstijlbegeleidingsprogramma. De komende twee jaar zal het programma aan ruim 10.000 werknemers worden aangeboden. Het is voor het eerst dat er op een dergelijke grootschalige manier binnen een branche zo’n uitgebreid programma wordt aangeboden om de leefstijl te verbeteren. “Hiermee willen we de gezondheid van de individuele werknemer verbeteren, en zo uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid in de hele bedrijfstak”, aldus de directeur van Arbouw, Jan Warning.

 

Arbouw

Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. In het bestuur van Arbouw zitten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, Fosag, NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen.

 

Bron: www.schildersvak.nl

’s Werelds grootste vrijstaande gebouw

19 December 2012 door Michel Kapoen

Chengdu - Staalwerkers in de Chinese stad Chengdu bouwen onder een immense overkapping aan het New Century Global Centre.

 

Het evenementengebouw – volgens de ronkende persberichten van de Chinese opdrachtgever Exhibition and Travel Group de grootste vrijstaande structuur ter wereld – meet 1,5 miljoen vierkante meter. Dat is anderhalf keer zoveel als de Aalsmeerse bloemenveiling.

 

Hoewel Chengdu meer dan 1000 kilometer van de kust ligt, krijgt het gebouw een maritiem thema. Onder het dak komt een nep-oceaan met een 400 meter lang strand, een mediterraan kuststadje en een led-scherm waarop zonsondergangen worden weergegeven. Ook komen er een winkelcentrum, twee hotels met 1000 bedden, kantoorruimten, expositie- en conferentieruimtes en een station voor Chengdu’s nieuwe metrolijn.

 

Het gebouw zou eind dit jaar gereed moeten zijn, maar zelfs de Chinese bouwwoede kent zijn beperkingen; de oplevering is doorgeschoven naar 2013.

 

Bron: www.cobouw.nl