Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...

Nieuws - bouw

Vrouw in de Bouw?

20 July 2011 door Michel Kapoen

Bouwend Nederland regio Zuid organiseerde een discussiebijeenkomst over de rol van vrouwen in de bouw. Dagvoorzitter Anita de Haas, chef economieredactie van het Brabants Dagblad, heeft daarover een artikel geschreven:


Vrouwen in de bouw genieten nog altijd een onderscheidend vermogen en kunnen daardoor sneller hun doel bereiken. Hun sterke kanten als: conceptueel denken, communicatieve vaardigheden, improvisatietalent en oplossingsgerichtheid bieden hun juist in deze sector carrièrekansen. Een vrouw in de bouw gaat nog altijd met de nodige scepsis en vooroordelen om zich heen van start, maar als ze kennis van zaken heeft en/of beschikt over een goed vakmanschap, zal ze snel haar positie binnen het bedrijf veroveren. Een van de grootste problemen voor de positie van vrouwen in de bouw is eigenlijk het ontbreken van massa: er zijn gewoon te weinig vrouwen die de keuze voor deze sector maken. De bouw heeft daarom behoefte aan een aantal goede boegbeelden en een goede imagocampagne die zowel jongeren áls hun ouders enthousiast moet maken om te kiezen voor een technische opleiding.
Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit een discussiebijeenkomst die Bouwend Nederland Zuid op woensdag 13 juli in Vught had belegd met vrouwen en mannen uit de bouwwereld; in dit geval vooral de infra en aannemerij.

Volgens cijfers van de branche bestaat het uitvoerend bouwbedrijf voor slechts 1,8% uit vrouwen, relatief vaak in de functie van directeur en veelal dan ook nog als gevolg van en overname binnen het familiebedrijf. In de aannemerij is er bovendien een duidelijk verschil tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Vooral in het uitvoerend werk buiten zijn de vrouwen nog altijd op de vingers van één hand te tellen. Volgens Jack Peeters, financieel directeur van Willems Bouwbedrijf uit Venlo en een van de inleiders van de discussiemiddag, ligt het ‘buiten’ nu eenmaal moeilijker om tegemoet te komen aan de wens van flexibele werktijden. Toch is zijn bedrijf met 50 vaste werknemers en een groot aantal inhuurkrachten, daar al wel een heel eind in. Het bedrijf rekent de werknemers af op resultaat, niet op aanwezigheid. Want, zo stelt Peeters: ‘Wat is flexibel werken?’ Is van 8 tot 5 en soms een uurtje doorwerken flexibel? Of bepalen we gewoon het aantal uren en kunnen mensen zelf hun begin – en eindtijd indelen? Bij zijn bedrijf is die werkwijze inmiddels in vergaande mate ingevoerd en niet alleen voor vrouwen. Ook mannen vragen volgens Peeters in toenemende mate om werktijden die hun het beste uitkomen. “Als je als werkgever geen mogelijkheid biedt tot flexibel werken laat je heel veel talent onbenut buiten de deur.”

Op de vraag naar vrouwvriendelijke zakenin de bouwsector noemden de deelnemers aan de discussie zaken als: carrièrekansen, de aanwezigheid van voldoende hulpmiddelen om het werk buiten fysiek mogelijk te maken, veel vakantiedagen, het buiten zijn, de invloed die vrouwen hebben op de gesprekken onderling en de manier waarop mannelijke collega’s hun ‘andere manier van kijken naar de dingen’ waarderen.

Vrouwonvriendelijke zaken zijn er ook. Neem het ontbreken van een eigen buitentoilet, het feit dat vrouwen zich steeds moeten bewijzen, dat mannen assertieve vrouwen niet prettig vinden en voor het buitenwerk toch ook weer wel de fysieke belasting.

Bouwend Nederland zou op zoek moeten gaan naar vrouwelijke boegbeelden die zich echt inzetten voor de ‘goede zaak’. De bouwwereld heeft al diverse acties op dit terrein ondernomen, waaronder boeken met voorbeeldvrouwen en bedrijfsambassadeurs, maar op de een of andere manier wordt er onvoldoende fors doorgepakt op dit onderwerp. Een imagocampagne zou zich dan ook ‘in het veld’ af moeten spelen. Ga mét de jeugd náár de jeugd én de ouders toe!, zo was de oproep.

 

Bron: www.bouwendnederland.n

 

Bouwwerkgevers zijn fabels zat

26 May 2011 door Michel Kapoen

De werkgevers die hun handtekening zetten onder de bouw-cao, zijn samen meer dan voldoende representatief. Ze volgden een integer en transparant proces om aan te tonen dat zij meer dan 60 procent van de sector vertegenwoordigen. De cao geldt daardoor terecht voor iedereen in de bouw.

 

Dit staat in een brief aan minister Kamp,verzonden door Bouwend Nederland, OBN, de Vereniging van Waterbouwers en NVB – ofwel de werkgevers aan de cao-tafel. Daarin reageren ze op berichten in de media over de representativiteit van werkgevers van de CAO Bouw.

In de brief laten de feiten zien dat de leden van deze werkgeversorganisaties een heel goede afspiegeling zijn van de bouwbedrijven en functies waarvoor de cao wordt afgesloten. De cao is daarmee terecht algemeen verbindend verklaard door SZW en voorkomt dat er in de bouw oneerlijke concurrentie plaatsvindt op arbeidsvoorwaarden en/of veiligheid.

In de brief staan de feiten op een rij. Want de werkgeversorganisaties die partij zijn bij de CAO Bouw, zijn het zat dat er verhalen de ronde doen die gebaseerd zijn op fabels. De representativiteit van werkgeversorganisaties met 66 procent is evident voldoende om avv (algemeen verbindend verklaring) aan te vragen bij SZW.
Tevens laten de feiten zien dat de achterban voor meer dan 90 procent bestaat uit mkb-bedrijven en dat alle functies worden vertegenwoordigd. Tot slot staat de brief stil bij enkele beweringen van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL), zoals hun beweerde representativiteit.

De werkgevers die bij de CAO Bouw betrokken zijn, blijven inzetten op een moderne cao die breed gedragen wordt, maar ruimte biedt voor maatwerk. Eén cao dus, die voor de gehele bouwsector geldt, zodat oneerlijke concurrentie wordt voorkomen. De komende maanden werken zij die inzet uit met de vele vertegenwoordigers van de leden en met de vakbonden, want: it takes two to tango. 
Juist in deze tijd is gedoe rond de cao onnodig. Het is van groot belang dat we schouder aan schouder staan, want het is nog steeds bijzonder zwaar weer in de bouw.

 

Bron: www.bouwendnederland.nl

 

Bouwkosten omhoog door nieuw Bouwbesluit

11 May 2011 door Michel Kapoen

 

Arnhem - De bouwkosten van woongebouwen en kantoren stijgen door het nieuwe Bouwbesluit. Dat zegt Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB).

 

Bouwkostenexpert BDB concludeert onder meer dat het prijskaartje van een huis omhooggaat. Zo stijgt de kostprijs van een portiekwoning gemiddeld met 0,3 procent, die van een galerijwoning met 0,2 procent en die van een eengezinswoning met 0,1 procent. Ook het bouwen van een kantoor is vanaf 2012 0,1 procent duurder.

“Per project kan de prijs nog hoger uitvallen. Bijvoorbeeld als in bestaande plannen alsnog een schuur of buitenruimte moet worden ingetekend”, benadrukt Ted Peek, adviseur van BDB.