Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...

Nieuws - bouw

Vakbonden starten crisismeldpunten

14 February 2013 door Michel Kapoen

Zowel CNV Vakmensen als FNV Bouw lanceren een Meldpunt waar mensen uit de bouw kunnen melden als hun werkgever cao-afspraken schendt. Volgens beide bonden krijgen ze de laatste tijd veel signalen van leden dat bedrijven zich niet houden aan de afspraken over arbeidsvoorwaarden.

 

"Vakantiedagen die worden ingehouden, werkkilometers die ineens voor eigen rekening zijn; onze bestuurders horen de gekste dingen", zegt Piet Fortuin, vice-voorzitter van CNV Vakmensen. De vakbond merkt een toename van dit soort -eenzijdige- maatregelen: "Schandalig hoe werkgevers misbruik maken van de crisis, door cao-afspraken te negeren."

 

De bond start daarom hiervoor een Crisismeldpunt. Afspraak is afspraak, ook als het crisis is, vindt CNV vakmensen.De bond merkt angst bij veel werknemers, om dit bij hun werkgever aan te kaarten. Daarom start vandaag het Crisismeldpunt van CNV Vakmensen, waarbij mensen -al dan niet anoniem- hun verhaal kwijt kunnen.

 

Bestuurders van CNV Vakmensen stappen vervolgens naar de werkgever om in gesprek te gaan over een oplossing. Fortuin: "Wij beginnen altijd met een gesprek. Het is in ieders belang dat het bedrijf overeind blijft en werkgelegenheid behouden blijft. Maar komen we er niet uit met de werkgever, dan schromen we niet om onze juristen in te schakelen. We maken niet voor niets cao-afspraken, die mogen werkgevers niet zomaar eenzijdig negeren."

 

bron: www.schildersvak.nl

Werkeloosheid in de bouw neemt steeds harder toe.

14 February 2013 door Michel Kapoen

Den Haag - De werkloosheid in de bouw loopt steeds harder op. In de eerste weken van dit jaar gingen 7446 banen verloren.

 

Dat blijkt uit een analyse door bouwkostenbureau TBB de Zwaan van cijfers van pensioenbeheerder Cordares. Vorig jaar gingen gemiddeld duizend banen per maand verloren. In januari van dit jaar stond de teller op 2895. Deze maand liep het aantal banen al met 4551 (3,7 procent) terug. De daling is “heel groot”, stellen de onderzoekers.

 

bron: www.cobouw.nl

Minder ernstige ongevallen in de bouw ofniet?

11 February 2013 door Michel Kapoen

Den Haag - Volgens officiële rapportages neemt het aantal bouwgerelateerde ongevallen af. Jos Schouten plaatst daar kanttekeningen bij. De bouwproductie is flink gedaald, net als het aantal werkers in de bouw.

 

Aan het einde van het vijfde crisisjaar bracht de Inspectie SZW zijn sectorrapportage Bouw 2011 uit. Hieruit viel af te lezen dat er grote vorderingen op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden bereikt waren en dat de onveiligheid per saldo was afgenomen. Immers, het aantal ernstige ongevallen was teruggelopen tot 355 en het aantal dodelijke ongevallen dat bouwgerelateerd was, nam de afgelopen jaren gestaag af en was op een historisch laag aantal van negen uitgekomen. Een heugelijk feit gezien het leed dat altijd weer veroorzaakt wordt door ongevallen en zeker die met dodelijke afloop.

Ondanks de afname van het absolute aantal dodelijke slachtoffers mogen we een aantal zaken niet uit het oog verliezen: Het aantal werknemers dat jaarlijks overlijdt door vroegere blootstelling aan toxische stoffen, waaronder asbest en kwarts, neemt nog steeds toe; deze aantallen worden niet bij de ongevallen gerekend. De bouwproductie is enorm afgenomen: voor 2013 wordt voor de utiliteitsbouw een niveau voorspeld van circa een zevende deel van de bouwproductie van het topjaar 2002 en nog steeds krimpend ten opzichte van 2012. De woningbouw ligt al langere tijd op een extreem laag niveau. De enige sector die nog wel naar behoren draait, is de civiele sector door de uitbreiding van de infra, de bouw van kunstwerken en de waterbouwsector; misschien het enige voordeel van het feit dat we in Nederland voor een groot deel beneden de zeespiegel leven. Ook is de populatie werknemers in de bouwnijverheid met ruim 50.000 afgenomen en wordt voor 2013 een verdere afname met 27.000 man voorzien. Tegen het licht van de krimpende productie en de afgenomen populatie valt er een verdere afname van het aantal dodelijke slachtoffers te verwachten. Immers, dit getal zal theoretisch als verhoudingsgetal meebewegen en daarmee de trend van de afnemende populatie volgen.

bron: www.cobouw.nl