Onderzoek: ‘Blijf jongeren opleiden’

Ook in crisistijd is het belangrijk om jongeren te blijven opleiden. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar de arbeidsmarkt en de opleidingsmogelijkheden voor bedrijven in de sector Schilderen en Onderhoud. Savantis verrichtte het onderzoek dit voorjaar in opdracht van de Branche Opleidingscommissie Schilderen.

 

De omzet en werkgelegenheid in de sector Schilderen en Onderhoud nemen naar verwachting pas vanaf 2015 weer toe. Dit heeft invloed op de opleidingsmogelijkheden voor de komende jaren. Terwijl de instroom van het aantal leerlingen altijd vrij constant was, tonen de afgelopen jaren een lichte daling. De 800 bedrijven die aan het onderzoek deelnamen verwachten dit schooljaar dan ook minder plaats te hebben voor leerling-werknemers. Wel is er meer ruimte voor stagiairs die een dagopleiding volgen.

 

Juist nu is het van belang om jongeren te blijven opleiden. Niet alleen om na de crisis over voldoende vakmensen te beschikken, maar ook in verband met de vergrijzing van de sector. De bedrijfsbezoeken door opleidingsadviseurs van Savantis laten zien dat er zeker mogelijkheden bestaan om jongeren op te leiden. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met bedrijven die nu nog niet opleiden. Het onderzoek in combinatie met een reeks extra bedrijfsbezoeken leidde al tot 114 nieuwe leerplaatsen.

 

Om het aantal leerplaatsen nog verder te vergroten presenteren de sociale partners in oktober een sectorplan aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met een aangepast opleidingsprogramma, vergroting van het aantal praktijkleerplaatsen, praktijkvervangende scholing en extra ondersteuning van de praktijkopleiders bij de leerbedrijven, moet het mogelijk zijn om 500 oplopend naar 1.000 extra leerplaatsen per jaar te realiseren.

 

Een samenvatting van de onderzoeksrapportage is te bekijken via www.savantis.nl/onderzoek.

 

Bron: www.schildersvak.nl