Flextra uw partner in Engineering...
Flextra uw partner in Engineering...
Flextra uw partner in Engineering...

Nieuws - engineering

'Beperken instroom Bulgaren zinloos'

6 October 2011 door Michel Kapoen

'Parlementsleden steken de kop in het zand door tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren te willen handhaven', vindt Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland.

 

Het argument dat Post daarvoor gebruikt is dat moderne koppelbazen nu al voor een aanzienlijke toestroom van Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten zorgen die als zzp'er worden verhuurd tegen ongekend lage tarieven.  

Het vorige week verschenen rapport van de Tweede Kamercommissie  over het arbeidsmigrantenbeleid is duidelijk: handhaving van tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten uit nieuwe lidstaten zal geen beperkend effect hebben op de instroom, zo leert de recente geschiedenis. De hedendaagse praktijk bevestigt dat: waar een tewerkstellingsvergunning geldt, neemt het aantal (schijn)zelfstandigen en informele arbeid toe, met alle nadelige gevolgen van dien, aldus de stichting.

 

In de Randstad werken, volgens ZZP Nederland, momenteel duizenden Bulgaren en Roemenen als zzp'er voor minder dan € 8,- per uur. De stichting zegt hierover: 'de instroombeperkende maatregel geldt immers voor werknemers en niet voor zelfstandigen. Met name in de bouwsector  hebben zzp'ers last van deze dumptarieven en zien ze zich genoodzaakt hun eigen tarief aan te passen om nog aan opdrachten te komen. Door het toenemend aanbod van steeds lagere tarieven komt niet alleen de werkgelegenheid van zzp-ers, maar ook de werkgelegenheid van werknemers onder druk te staan.' “En dat is nu precies het tegenovergestelde van wat men met deze zogenaamde instroombeperkende maatregel wil bereiken”, aldus Maarten Post.

 

Ook waar in het verleden tewerkstellingsvergunningen golden voor Polen, bleek dit een schijnoplossing te zijn: men kon hier gewoon werken als (schijn)zelfstandige, maar wel tegen zeer lage tarieven en onder slechte omstandigheden. De geschiedenis dreigt zich te herhalen en het zijn alweer de koppelbazen die, vermomd als uitzendbureau, hier gretig van profiteren, aldus ZZP Nederland.

 

De stichting roept parlementsleden op het paard niet opnieuw achter de wagen te spannen en lessen te trekken uit het recente verleden. “Beter een geregistreerde en zichtbare instroom van arbeidsmigranten, met  een fatsoenlijk tarief, dan een ongecontroleerde en ongeziene instroom van schijnzelfstandigen, die ten prooi vallen aan  uitbuitingspraktijken”, besluit Maarten Post. Stichting ZZP Nederland is het samenwerkingsverband van CNV Vakmensen en ZZP Nederland.

 

Bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/

Reuzetrapsteiger in de lift

6 October 2011 door Michel Kapoen

 

35,5 meter hoog is de trapsteiger die Slokker Materieeldiensten realiseerde voor een nieuwbouwproject in Haarlem. Om de werklieden alle verdiepingen gemakkelijk te laten bereiken werd een Altrex-steiger in de liftschacht gebouwd.

 

De engineers van Altrex voerden een sterkteberekening uit van de constructie en concludeerden dat het veilig kon, zó'n hoge steiger. Op tekening ziet het project er eigenlijk het indrukwekkendste uit:

bmp bestand altrex_35 m steiger jpg

 

Bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/

'Recht op flexibel werk vanaf 2013'

12 September 2011 door Michel Kapoen

Werknemers krijgen vanaf 2013 het recht op flexibele arbeidstijden als het aan regeringspartij CDA en oppositiepartij GroenLinks ligt.

 

Om werken, zorgtaken en scholing beter te combineren, moet personeel ook meer te zeggen krijgen over de werkplek. Zo moet bijvoorbeeld thuiswerken meer mogelijk worden.

Tweede Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks en haar CDA-collega Eddy van Hijum dienen vrijdag een initiatiefwet hierover in. De twee hadden eind vorig jaar al aangekondigd met hun 'Wet flexibel werken' te komen. VVD, PvdA en D66 stonden direct sympathiek tegenover het initiatief, waardoor zich toen al een Kamermeerderheid aftekende.

Deze zomer kwam minister Henk Kamp (Sociale Zaken) ook met een plan om het voor werknemers makkelijker te maken hun werkweek aan te passen. Maar volgens Van Gent en Van Hijum gaat Kamp niet ver genoeg. Zij willen een recht op flexibele werktijden en telewerken, zodat een baas een verzoek hiertoe niet zomaar kan weigeren, net zoals het recht op deeltijdwerk.

Van Gent: "Daarmee wordt de norm gesteld. Werken wordt flexibel ingevuld, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dat niet te doen. De norm nu is andersom: werken is rigide ingevuld, tenzij de werkgever bereid is om het anders in te vullen".

Van Gent en Van Hijum hopen met hun wet een cultuuromslag te bereiken. In 80 procent van de huidige cao's worden zaken als flexibel werken en thuiswerken volgens de twee wel al genoemd, maar in slechts 16 procent van de gevallen zijn ook concrete afspraken gemaakt. Als er nu iets is geregeld over flexibel werken dan is het volgens de Kamerleden vaak dat de baas de werknemer mag vragen buiten de reguliere tijden te werken, maar niet andersom.

Terwijl volgens Van Hijum werkgevers er ook veel belang bij hebben als hun personeel het werk beter kan combineren met privézaken. Zo is zeggenschap over werktijden volgens hem een belangrijke voorwaarde geworden voor mensen om meer te werken.

 

Bron: (c) ANP 2011 alle rechten voorbehouden

Bron: http://flexmarkt.nl/arbeidsmarkt