Flextra uw partner in Engineering...
Flextra uw partner in Engineering...
Flextra uw partner in Engineering...

Nieuws - engineering

Gecoate glasvezel maakt stroom uit afvalwarmte

8 May 2012 door Michel Kapoen

Ingenieurs van de universiteit in Purdue slagen erin met glasvezels warmte om te zetten in stroom.

De vezels hebben hiervoor een 200 nm dikke coating van het thermo-elektrische loodtelluride. Van de vezels kunnen weefsels worden gemaakt die aan elke vorm zijn aan te passen. Zo lijkt het mogelijk in apparaten, auto’s of fabrieken een deel van de afgegeven afvalwarmte te herwinnen en te hergebruiken in het apparaat of de fabriek zelf. Huidige thermo-elektrische materialen zijn vaak grote blokken of schijven. Ook zijn ze relatief duur omdat ze veel tellurium bevatten. De dunne coating bestaat maar voor vijf procent uit dit dure element.

Werktuigbouw meest kansrijke studie

8 May 2012 door Michel Kapoen

Werktuigbouwkunde biedt van alle technische studies de grootste kans op een baan, zo blijkt uit de nieuwste studiekeuzegids, de Keuzegids Masters 2012. De gids geeft wederom een overzicht van de kwaliteit van de verschillende studies – op basis van de waarderingen van zowel studenten als onderwijsexperts – en op de toekomstperspectieven van deze opleidingen voor de arbeidsmarkt.

De redactie van de keuzegids begint met een kritiekpunt, namelijk dat de voorlichting van de onderwijsinstellingen flink wordt gekleurd door het eigen belang om studenten in huis te halen en te houden: ‘Het is net als in andere markten: de aanbieders regeren, en de onwetende consument heeft het nakijken.’

 

Op de meeste technische studies valt weinig aan te merken: de opleidingen zijn kwalitatief prima en de voorkeur voor een bepaalde instelling hangt dan ook vooral af van de voorkeuren van de student zelf. Er zijn echter een paar uitschieters. De opleidingen biomedical engineering (TU/e) en nanoscience (RUG) worden erg hoog gewaardeerd, alsook de hbo-opleiding control systems engineering (HAN).

 

Een negatieve uitschieter is de opleiding kunstmatige intelligentie (ai) in het algemeen. Studenten waarderen deze studie weliswaar niet negatief, maar onderwijsexperts vinden hem nog altijd beneden de maat.

 

Bij de TU/e en de TUD schiet de opleiding bouwkunde te kort: vooral de studielast blijkt hier te hoog. Maar deze zelfde opleiding bouwkunde levert, samen met de opleiding civiele techniek, in de technische sector nog altijd een goede kans op een baan. De beste perspectieven zijn er echter voor de werktuigbouwkundestudenten; hun arbeidsmarktperspectief wordt gewaardeerd op ‘zeer goed.’

Stroomopslag in buizen met lucht

5 May 2012 door Michel Kapoen

Het Amerikaanse bedrijf SustainX ontwikkelt met subsidie van het Amerikaanse ministerie van energie een systeem voor het tijdelijk opslaan van energie in een elektriciteitsnetwerk.

      

 

Het gaat om systemen waarbij lucht tijdens daluren in buizen wordt samengeperst. De warmte die ontstaat bij het samenpersen, wordt afgevoerd en opgeslagen. De warmte wordt weer aan de lucht afgestaan wanneer deze uitzet om stroom op te wekken. Deze warmtetransfer elimineert volgens SustainX grotendeels de verliezen die zich voordoen in conventionele systemen waarbij elektrische energie moet worden opgeslagen.

 

Bron: technischweekblad.nl