DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Nieuws - overzicht

Symposium ‘Veilig werken op hoogte’ tijdens SGA

12 July 2013 door Michel Kapoen

VSB, Arbouw en het Platform Preventie Valgevaar van het HBA organiseren op woensdag 16 oktober het symposium ‘Veilig werken op hoogte’. Het evenement valt samen met de S.G.A. Vakdagen in Gorinchem.

 

Tijdens het symposium ‘Veilig werken op hoogte’ staan de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers, de controles van Inspectie SZW, het A-blad Ladders en Trappen en hangbruginstallaties centraal.  Het evenement staat open voor bedrijven die actief zijn in de bouw-, afbouw-, schilder- en gevelonderhoudsector. Ook medewerkers van bedrijven, die voor hun dagelijkse werk zijn aangewezen op een werkplek op hoogte zijn van harte welkom.

 

Kosteloos

Aan de kennisbijeenkomst kan kosteloos worden deelgenomen door bedrijven en werknemers die dagelijks op hoogte werken. Het symposium wordt afgesloten met een netwerklunch die de deelnemers in staat stelt om onderling informatie uit te wisselen. Vervolgens kan direct de beursvloer van de SGA Vakdagen worden betreden.

 

Het voorlopige symposiumprogramma staat hieronder. Binnenkort is het definitieve programma te vinden op de website www.vsb-online.nl. Geïnteresseerden kunnen zich hier ook aanmelden voor het evenement.

 

Voorlopig programma symposium ‘Veilig werken op hoogte’

16 oktober 2013, Evenementenhal Gorinchem

 

10.30 uur             Ontvangst

 

11.00 uur             Welkom namens Arbouw, HBA Platform Preventie Valgevaar en VSB, door de dagvoorzitter

 

11.05 uur             De branche de maat genomen
In april/mei van dit jaar hield de Inspectie SZW opnieuw gerichte acties op binnenstedelijke bouwplaatsen. Is er geleerd van de vorige acties? Staat de branche er beter voor in 2013, of is er nog een lange weg te gaan? Namens de Inspectie SZW wordt een toelichting gegeven op het (on)veilig werken op hoogte en het werken met  (rol)steigers in het bijzonder.

 

11.30 uur             Hangbruginstallaties opnieuw ontdekt
Als alternatief voor andere werkmethoden, wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van hangbruginstallaties. Deze worden tijdelijk bevestigd aan objecten in de bouw en industrie, gebruikt  voor ‘recht-toe, recht-aan’ werkzaamheden of als tailor-made oplossing voor lastige klussen. Ook door de schilders-, afbouw- en gevelonderhoudsbranche zijn de hangbruginstallaties opnieuw ontdekt: de (on)mogelijkheden worden in beeld gebracht en er wordt ingegaan op belangrijke efficiency en veiligheidsaspecten.

 

12.00 uur             Pauze

 

12.30 uur             De trap als sport op de ladder van de veiligheid
Het A-blad Ladders en Trappen van Arbouw is een belangrijk document, waarin niet alleen wordt ingegaan op het arbeidsmiddel om hoogteverschillen te kunnen overbruggen, maar ook om -bij uitzondering-  op te werken. Hoe zit dat met trappen? Hoe komt de vakman tot de keuze van de juiste werkplek op hoogte en waarop moet hij vervolgens letten? Wordt de keuze voor veilig(er) werken ook bemoeilijkt door de crisis?

 

13.00 uur             Het nieuwe veiliger opbouwen van rolsteigers
Om met rolsteigers telkens veiliger te kunnen werken en deze nog beter te kunnen inzetten bij het dagelijkse werk, heeft Arbouw het A-blad Rolsteigers ontwikkeld. Deze is onlangs geactualiseerd, waarbij de branche heeft geïnvesteerd in nieuwe producten om nog veiliger te kunnen werken. Het uitgangspunt is: waarom zou je onveilig werken als het nu ook veiliger kan? Tijdens de presentatie passeren nieuwe producten en methoden, die inspelen op gebruiksgemak en veiligheid, de revue.

 

13.30 uur             Afsluiting, gevolgd door een bezoek aan de toolboxmeetings en demonstraties ladders, rolsteigers en hangbruginstallaties op het Plein van Arbouw, HBA Platform Preventie Valgevaar en de VSB

 

Bron: www.schildersvak.nl

Tweede emplacement voor Maasvlakte 2

12 July 2013 door Michel Kapoen
De Maasvlakte heeft er ‘een Tweede’ bij. Na al het baggerwerk en de creatie van land in zee, is nu de bouwfase van havenfaciliteiten in volle gang.
 

In de plannen gaat men uit van een verdubbeling van de doorvoercapaciteit: van de 17 miljoen containers die nu per jaar overgeladen kunnen worden, naar 34 miljoen maximaal in 2033.

 

Dat betekent dat ook de doorvoer richting achterland twee keer zo veel moet aankunnen. Een groot deel van het containertransport gaat via spoor: de Betuweroute. En dus is een verdubbeling van het spooremplacement waarop de vrachttreinen klaargezet worden om richting Duitsland te rijden, noodzakelijk.

 

Daarom komen er naast de achttien sporen van Maasvlakte West nog eens achttien sporen bij. Ingenieursbureau Verebus in Rijswijk ontwerpt daarvoor in samenwerking met Alstom de systemen die de treinenloop regelen en beveiligen. Een omvangrijke en uitdagende opdracht, vinden projectmanager Sybe Mellema en business unit manager Ilan Staas van Verebus. Want het gaat hier om een compleet nieuw emplacement, op een nog kaal terrein. ‘Het gaat om opstelsporen’, legt Mellema uit. ‘Maasvlakte West is geen rangeerterrein. Rangeren gebeurt direct aan de kade waar kranen de containers op de wagons plaatsen, of meer landinwaarts, op het rangeerterrein de Kijfhoek.’

 

Terwijl op de Kijfhoek machinisten ‘op zicht’ en stapvoets rijden, en dus zelf bepalen waar ze heen gaan en of het veilig is, worden de treinbewegingen op de achttien nieuwe opstelsporen elektronisch geregeld. Die systemen zijn een combinatie van buitenelementen, zoals seinen en wissels, die middels glasvezelkabels en ethernet verbonden worden met computers die in relais-huizen de gegevens verzamelen, combineren en doorgeven aan de mensen die in het Verkeersleidingscentrum op de Kijfhoek de treinenloop organiseren en bewaken. Met de blik op een wand vol beeldschermen stelt de verkeersleider voor elke trein, de seinen en de wissels in.

 

De apparatuur is een combinatie van bestaande elektronica en het modernere vpi (vital processor interlocking). Het geheel is een interlocking system, dat er voor zorgt dat geen twee treinen tegelijkertijd in hetzelfde baanvak kunnen zijn en botsen dus uitgesloten is. En op alle punten moet het systeem uiteraard veilig zijn, want veiligheidsrisico’s zijn bij spoorwegbeheerder Prorail uit den boze.

 

Bij Verebus werken de ingenieurs nu nog volop aan de engineering en bepalen zij samen met Alstom de benodigde apparatuur. In november start de installatie van de apparatuur aan de dan aangelegde achttien sporen. Direct daarop begint het uitgebreide testen: alle rijwegen, elke mogelijke treinbeweging van elk mogelijk vertrekpunt. Ook alle scenario’s worden in deze tijd beproefd en daarna middels protocollen vrijgegeven. Als dat afgerond is, hebben de technici één weekend een buitendienststelling nodig, het ‘uur U’ volgens projectmanager Mellema. Dan moeten de vrachttreinen op het al bestaande emplacement stil blijven staan, zodat Verebus de aansluiting van de achttien nieuwe sporen op de Betuweroute kan testen.

 

In maart 2014 rijden de eerste met containers beladen treinen over de nieuwe sporen van Maasvlakte West.

 

Bron: www.technischweekblad.nl

Dak Tsjernobyl gaat de lucht in

5 July 2013 door Michel Kapoen

Het eerste deel van het nieuwe dak voor Tsjernobyl is klaar en hangt sinds vorige maand op 30 m hoogte in een tijdelijke draagconstructie.

 

De New Safe Confinement (NSC), zoals het bouwwerk officieel heet, bestaat uit een koepelvormig dak, dat in zijn geheel over de rampreactor van Tsjernobyl zal worden geplaatst. Het dak moet de in 1986 gebouwde sarcofaag (uiterst rechts op de foto), die de radioactieve restanten van reactor 4 afschermt maar in zeer slechte staat verkeert, vervangen.

Het koepeldak wordt in twee secties gebouwd. Aannemerscombinatie Novarka werkt momenteel aan de oostelijke sectie, die op zichzelf weer uit drie delen bestaat. Het bovenste deel is gereed. Het Nederlandse Mammoet heeft de stalen installatie nu met behulp van vijzels en tien tijdelijke draagconstructies 30 m opgehesen. Tegelijkertijd zijn de dragers voor het tweede deel geïnstalleerd.
 

‘Deze vakwerkconstructies worden de komende maanden voorzien van plaatwerk, zodat een gesloten dak ontstaat’, vertelt projectleider Laurin Dodd. ‘In november gaat het geheel opnieuw 30 m de lucht in, waarna het laatste deel wordt geïnstalleerd en de 110 m hoge oostelijke sectie volgens voorjaar over de reactor wordt geschoven.’

Op de bouwplaats start vervolgens de oprichting van de nagenoeg identieke westelijke sectie. Na plaatsing van het nieuwe dak wordt de oude sarcofaag ontmanteld.

 

Bron: www.deingenieur.nl