DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Nieuws - overzicht

Regels in de bouw kosten 160,2 miljoen.

19 February 2013 door Michel Kapoen

De regeldruk in de bouw kost de burgers naar schatting 68,2 miljoen euro en bedrijven zo'n 92 miljoen euro. Dat heeft adviescollege Actal berekend. Veel van de regels zijn overbodig of onnodig.

 

 

Actal bracht een samenvatting van haar bevindingen in in een hoorzitting voor een tijdelijke commissie van de Tweede Kamer die zich over de huizenprijzen buigt. De kosten van de regels komen door verschillende oorzaken.

 

- Zo is de Bouwregelgeving volgens Actal zeer complex. Daar door is het voor gewone burgers ondoenlijk om zelf een bouwaanvraag in te dienen en ook bedrijven keizen vaak voor een professionele bouwbegeleiding.

 

- Hard oordeelt Actal over de Energieprestatie-coëfficiënt (EPC): die is ingewikkeld en ondoelmatig. De EPC-Waarde berekening is zeer ingewikkeld door de samenhang tussen de verschillende beleidsdoelen. Zo kan een kleine aanpassing vanwege brandveiligheid enorm doorwerken in de energieprestatie. Verder vallen de milieuopbrengsten in de praktijk vaak tegen, zodanig dat het de vraag is of de EPC-noprm eigenlijk wel helpt in het tegengaan van het broeikaseffect.

 

- Verder noemt Actal welstandsbeslissingen kostbaar en onvoorspelbaar. Die onzekerheid kost geld.

 

- Ook zitten er dubbelingen in de bouwregelgeving die door een bescheidener rol van de overheid kunnen worden weggenomen. Besparingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als er een garantieregeling (zoals Woningborg) van toepassing is; als het gaat om de bouw van (gecertificeerde) cataloguswoningen en/of vooraf gefabriceerde onderdelen (bijvoorbeeld een dakkapel); als er sprake is van particulier opdrachtgeverschap (dan zouden stadaarden kunnen worden losgelaten, zoals het aantal stopcontacten en de lichtinval door vensters in muren.

 

- Bovendien duren procedures en termijnen te lang (en tijd is geld).

 

- Tenslotte is er wat Actal noemt 'Don Quichot-regelgeving'. De bouwregels zijn universeel geformuleerd, terwijl risico’s vaak situationeel zijn bepaald. Actal geeft een paar voorbeelden:

a. Doorvalbeveiliging van trapafscheidingen wordt niet alleen toegepast in een woonomgeving, maar ook in een bedrijfsomgeving (waar risico’s met kleine kinderen zich niet in gelijke mate voordoen).

b. Brandwering wordt berekend op basis van spiegelsymmetrie, ook als een gebouw naast een weg of kanaal staat.

 

bron: www.schildersvak.nl

FNV Bouw: steeds vaker juridische hulp

18 February 2013 door Michel Kapoen

Ruim 10.000 mensen in de bouw- en houtnijverheid klopten in 2012 bij FNV Bouw aan voor juridische hulp. Een nieuw record. Het is bijna 65 procent meer dan in 2008, het laatste jaar voor de economische crisis.

 

De juridische dienst van FNV Bouw bevocht 19 miljoen euro voor haar leden in 2012. In onder meer ontslag-, letselschade- en pensioenzaken. In 2010 en 2011 was dat bedrag ook al zo hoog: 18 respectievelijk 20 miljoen euro.

 

“Hoe een piek tegelijkertijd een dieptepunt kan zijn”, reageert Charley Ramdas, vice-voorzitter FNV Bouw. “Immers de meeste mensen vragen de bond intussen om hulp vanwege ontslag. Voor de crisis ging het vooral over arbeidsvoorwaarden: over afspraken die werkgevers niet nakwamen over loontoeslagen of reiskostenvergoedingen. Nu gaat het bijna alleen nog maar over ontslag! In 2008 telden we 743 ontslagdossiers, in 2012 vijf keer zoveel: 3.686 ontslagdossiers. En uit niets blijkt dat het in 2013 minder wordt. Sterker nog, uit de nieuwste CBS-cijfers blijkt dat de economie blijft krimpen. En in de laatste zes weken is de werkloosheid in de bouw nog verder toegenomen."

 

"We blijven onze leden bij ontslagdreiging dan ook oproepen zich te melden bij ons, want met zijn allen hebben ze gewoon recht op al die miljoenen. Juist dankzij het trouwe jarenlange lidmaatschap van veel van onze leden zijn wij in staat onze kwalitatief goede juridische dienstverlening op hoog peil te houden. En kunnen we ook in deze voor de bouw zo sombere tijden veel blijven betekenen voor onze mensen. Aan de andere kant blijven we dit kabinet oproepen sneller grote (infra)structurele bouwprojecten naar  voren te halen; zodat goede vakmensen die nu werkloos thuis zitten weer snel aan de slag kunnen.”

 

Bron: www.schildersvak.nl

Onderhoud tijdelijk naar laag BTW

15 February 2013 door Michel Kapoen

Na het overleg tussen minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en de oppositiepartijen Christen Unie, SGP en D66 om de vastgelopen woningmarkt los te trekken, heeft de minister het hoge btw-tarief voor onderhoud en verbouwingen, verlaagd naar 6 procent. De regeling gaat in 1 maart en geldt een jaar.

 

 

Wat na overleg tussen minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en met oppositiepartij CDA niet lukte is na overleg met de andere oppositie partijen, Christen Unie, SGP en D66, wel gelukt: een akkoord om de vastgelopen woningmarkt in beweging te krijgen. Belangrijkste wapenfeit voor de onderhoudsmarkt is het tijdelijk laag btw-tarief van 6% op renovatie, onderhoud en verbouwing van gebouwen ouder dan 2 jaar.

 

De vorige succesvolle verlaging van het btw-tarief om de economische crisis het hoofd te bieden liet toen ook al een stimulerend effect zien. Die verlaging was van korte duur, nu is de termijn op één jaar gesteld ingaande op 1 maart van dit jaar. Let wel, het laag btw-tarief geldt voor de gemaakte loonkosten, niet voor de gebruikte materialen. Voor schilderwerk bestaat de 6%-regeling al langer. Hoewel het beleid nog niet tot drie cijfers achter de komma is gecommuniceerd naar alle waarschijnlijkheid nu ook voor glaszetters en vastgoedonderhoudsbedrijven. We gaan er gemakshalve van uit dat het ook voor deze sectoren geldt. Waarom ook niet? Maar als gezegd, voorlopig voor de periode van een jaar.