DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Nieuws - overzicht

Minder ernstige ongevallen in de bouw ofniet?

11 February 2013 door Michel Kapoen

Den Haag - Volgens officiële rapportages neemt het aantal bouwgerelateerde ongevallen af. Jos Schouten plaatst daar kanttekeningen bij. De bouwproductie is flink gedaald, net als het aantal werkers in de bouw.

 

Aan het einde van het vijfde crisisjaar bracht de Inspectie SZW zijn sectorrapportage Bouw 2011 uit. Hieruit viel af te lezen dat er grote vorderingen op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden bereikt waren en dat de onveiligheid per saldo was afgenomen. Immers, het aantal ernstige ongevallen was teruggelopen tot 355 en het aantal dodelijke ongevallen dat bouwgerelateerd was, nam de afgelopen jaren gestaag af en was op een historisch laag aantal van negen uitgekomen. Een heugelijk feit gezien het leed dat altijd weer veroorzaakt wordt door ongevallen en zeker die met dodelijke afloop.

Ondanks de afname van het absolute aantal dodelijke slachtoffers mogen we een aantal zaken niet uit het oog verliezen: Het aantal werknemers dat jaarlijks overlijdt door vroegere blootstelling aan toxische stoffen, waaronder asbest en kwarts, neemt nog steeds toe; deze aantallen worden niet bij de ongevallen gerekend. De bouwproductie is enorm afgenomen: voor 2013 wordt voor de utiliteitsbouw een niveau voorspeld van circa een zevende deel van de bouwproductie van het topjaar 2002 en nog steeds krimpend ten opzichte van 2012. De woningbouw ligt al langere tijd op een extreem laag niveau. De enige sector die nog wel naar behoren draait, is de civiele sector door de uitbreiding van de infra, de bouw van kunstwerken en de waterbouwsector; misschien het enige voordeel van het feit dat we in Nederland voor een groot deel beneden de zeespiegel leven. Ook is de populatie werknemers in de bouwnijverheid met ruim 50.000 afgenomen en wordt voor 2013 een verdere afname met 27.000 man voorzien. Tegen het licht van de krimpende productie en de afgenomen populatie valt er een verdere afname van het aantal dodelijke slachtoffers te verwachten. Immers, dit getal zal theoretisch als verhoudingsgetal meebewegen en daarmee de trend van de afnemende populatie volgen.

bron: www.cobouw.nl

Nieuwe opbouw rolsteigers.

7 February 2013 door Michel Kapoen

Alle rolsteigers in Nederland worden vanaf deze week anders opgebouwd. Dat willen in ieder geval de rolsteigerfabrikanten, die allemaal eigen producten ontwikkelden om dit mogelijk te maken. De nieuwe methodes worden morgen op een congres gepresenteerd, maar zijn nu al te zien in hal 4 van de Internationale Bouwbeurs.

 

 

De reden voor de aanpassing van de opbouwmethode is dat de de steigerfabriakanten verwachten dat zowel de Nederlandse arbeidsinspectie als de Europese regelgeving deze aanpassingen zullen gaan voorschrijven. In Duitsland en Engeland is men al wat verder op dit gebied.

De kern van de veranderde aanpak is dat degene die een steiger opbouwt of afbreekt altijd rondom beveilgd is door heuprelingen. Dat was in de oude situatie niet het geval: dan staat de bouwer alleen aan langszijden beveiligd, niet aan de kopse kant. Verder wordt er nog over gediscussieerd over de vraag of een platform helemaal dicht moet liggen voordat de bouwer een verdieping hoger aan de slag mag.

 

bron: www.schildersvak.nl

Bouwbeurs 2013

5 February 2013 door Michel Kapoen

Utrecht - De Nederlandse nationale BIM-norm komt er aan, eerst in de vorm van een Nederlands technische afspraak (NTA). Diensten van Bouwtoezicht zullen BIM-informatie moeten kunnen beoordelen.

 

Dat zei Henk van Zeeland van Building Smart in het Bouw- en ICT-theater op de eerste dag van de Internationale Bouwbeurs. De Rijksgebouwendienst heeft al een BIM-norm. Maar gemeenten hebben ook veel vastgoed en zouden voordeel kunnen hebben van het werken met Bouw Informatie Modellen. “Komende regelgeving eist dat bij bouwtoezichten tenminste twee medewerkers de competentie Quality Checking hebben. Dat wil zeggen dat zij BIM-info kunnen ontsluiten, lezen en checken”, kondigde Van Zeeland aan.

 

Bron: www.cobouw.nl