DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Nieuws - overzicht

Zelfstandigen Bouw maakt bezwaar tegen verplicht pensioen zzp-schilders

18 March 2015 door Michel Kapoen

Zelfstandigen Bouw heeft bezwaar gemaakt tegen de verplichte aansluiting van zzp-schilders bij pensioenfonds BPF Schilders.

 

Dat heeft de belangenbehartiger voor zzp'ers in de bouw woensdag bekendgemaakt.

"Meer dan de helft van alle schilders is zzp'er. En van die zzp'ers is de overgrote meerderheid tegen de verplichte aansluiting", zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. Verhoef denkt dat BPF Schilders het bezwaar zal honoreren.

Vanwege een verandering in pensioenregels, moest het BPF bij het ministerie van Sociale Zaken een nieuwe aanvraag indienen om zelfstandige schilders te verplichten zich bij het fonds aan te sluiten. Tot eind maart is er de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

 

Tegenstander

De vereniging is altijd tegenstander van de verplichting geweest. "In het verleden lukte het niet deze verplichtstelling van tafel te krijgen. Nu meer dan de helft van de werkenden in de schildersector uit zzp'ers bestaat, is de kans groot dat het alsnog lukt", aldus Zelfstandigen Bouw.

Belangenorganisatie ZZP Nederland heeft zich afgelopen zomer teruggetrokken uit het pensioenfonds. De organisatie vindt de voorwaarden van het fonds onacceptabel. Ook ZZP Nederland is tegen een verplichte pensioenregeling voor zelfstandige schilders.

Er is ook onenigheid over het algemeen bindend verklaren van de schilders-cao. In de cao staat dat zzp'ers alleen ingehuurd mogen worden als ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. 

 

Bron: www.nu.nl

'OnderhoudNL zegt deelname O&O-fonds op'

24 November 2014 door Michel Kapoen

Dat laat FNV Bouw aan Schildersvak.nl weten. OnderhoudNL zegt per 1 januari 2016 deelname aan het O&O-fonds in de schilderssector op. Dit blijkt uit het visiedocument dat OnderhoudNL vandaag tijdens haar ledenvergadering presenteert. De voornemens zijn al gepresenteerd in regionale bijeenkomsten van OnderhoudNL.

 

 

Peter Roos, sectorbestuurder FNV Bouw: 'Geen slimme zet van OnderhoudNL, en dan druk ik me zacht uit. FNV Bouw streeft naar een schildersbranche waar vakmanschap, een fatsoenlijk salaris en gezonde werkomstandigheden voorop staan. Gewoon goed werk dus. Dan moet je niet afbreken waar je juist wilt opbouwen.'

 

De schildersector kenmerkt zich door veel kleine mkb-bedrijven. De meeste bedrijven hebben minder dan 10 werknemers in dienst. Een gelijke speelveld, het tegengaan van schijnconstructies en schijnzelfstandigen zijn daarbij noodzakelijk. Roos: 'Collectieve afspraken zijn hard nodig. Daarmee voorkom je dat bedrijven die niet willen meewerken aan een gezonde bedrijfstak, zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheid.'

 

Werkgeversorganisatie OnderhoudNL kiest een radicaal andere koers: geen collectieve afspraken meer. Volgens OnderhoudNL kunnen de bedrijven op vrijwillige basis zorgen voor een gezonde bedrijfstak. De leden van OnderhoudNL moeten niet meer afdragen via de collectiviteit. De werkgeversorganisatie wil ze, op vrijwillige basis, een extra contributie laten betalen voor zaken als opleidingen en verbetering van arbeidsomstandigheden. Daarnaast streeft OnderhoudNL naar een slechte en zeer beperkte cao. De meeste dingen moeten maar binnen de bedrijven geregeld worden, zo vinden werkgevers.

 

Roos: 'Een ontzettend domme visie van OnderhoudNL. Denken ze nu echt dat je door ongebreidelde marktwerking een gezonde branche kunt krijgen, met vakkundig en gemotiveerd personeel? Ik verwacht dat veel leden van OnderhoudNL niet op vrijwillige basis extra contributie gaan betalen als ze niet rechtstreeks profiteren van dat geld. Ook krijg je zo nooit een gelijk speelveld en gaan concurrentie op arbeidsvoorwaarden en slechte flex alleen maar verder. Met slecht opgeleid personeel dat uitgeknepen wordt als een citroen krijg je geen klanttevredenheid en nieuwe opdrachten.'

 

- See more at: http://www.schildersvak.nl/nieuws/id6682-onderhoudnl-zegt-deelname-oo-fonds-op.html#sthash.1fPz5Zs6.dpuf

 

bron: www.schildersvak.nl

Campagne over nieuwe Wet Werk en Zekerheid

24 November 2014 door Michel Kapoen

De landelijke campagne over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om mensen met een tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten.

 

De campagne richt zich vooral op jongeren via radiospots op 3FM, Sky radio en online advertenties. Het aantal flexibele contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar fors toegenomen van 35 procent in 2002 naar 58 procent in 2013. De campagne is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl is te zien wat de nieuwe regels voor tijdelijke contracten, WW en ontslag voor iemand persoonlijk betekenen. Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid wordt onder andere de rechtspositie van werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract verbeterd. Zo krijgen mensen met een tijdelijk contract vanaf 1 juli 2015 ook recht op een zogenoemde transitievergoeding als ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever.

 

Daarnaast gaan elkaar opvolgende tijdelijke contracten over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Nu is dat nog na drie jaar. Zo wordt voorkomen dat werknemers te lang op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken waar het structurele werkzaamheden betreft.


De tussenperiode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan. Ook moet bij tijdelijke contracten uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst duidelijkheid gegeven worden over een eventuele verlenging van het contract. Zo krijgen mensen meer zekerheid over hun inkomsten.


Binnen Europa biedt Nederland, na Engeland, de laagste bescherming aan flexwerkers. Door de toenemende flexibilisering is het verschil tussen vast en flex groter geworden. Flexwerkers hebben minder zekerheid over hun toekomst, ondervinden vaak problemen bij het afsluiten van een hypotheek, en weten niet hoelang ze werk hebben. Het is ook om die reden belangrijk dat mensen met een tijdelijk contract sneller uitzicht hebben op een vast contract.

- See more at: http://www.schildersvak.nl/nieuws/id6661-campagne-over-nieuwe-wet-werk-en-zekerheid-.html#sthash.y44OoEF0.dpuf

 

bron: www.schildersvak.nl