Regels in de bouw kosten 160,2 miljoen.

De regeldruk in de bouw kost de burgers naar schatting 68,2 miljoen euro en bedrijven zo'n 92 miljoen euro. Dat heeft adviescollege Actal berekend. Veel van de regels zijn overbodig of onnodig.

 

 

Actal bracht een samenvatting van haar bevindingen in in een hoorzitting voor een tijdelijke commissie van de Tweede Kamer die zich over de huizenprijzen buigt. De kosten van de regels komen door verschillende oorzaken.

 

- Zo is de Bouwregelgeving volgens Actal zeer complex. Daar door is het voor gewone burgers ondoenlijk om zelf een bouwaanvraag in te dienen en ook bedrijven keizen vaak voor een professionele bouwbegeleiding.

 

- Hard oordeelt Actal over de Energieprestatie-coëfficiënt (EPC): die is ingewikkeld en ondoelmatig. De EPC-Waarde berekening is zeer ingewikkeld door de samenhang tussen de verschillende beleidsdoelen. Zo kan een kleine aanpassing vanwege brandveiligheid enorm doorwerken in de energieprestatie. Verder vallen de milieuopbrengsten in de praktijk vaak tegen, zodanig dat het de vraag is of de EPC-noprm eigenlijk wel helpt in het tegengaan van het broeikaseffect.

 

- Verder noemt Actal welstandsbeslissingen kostbaar en onvoorspelbaar. Die onzekerheid kost geld.

 

- Ook zitten er dubbelingen in de bouwregelgeving die door een bescheidener rol van de overheid kunnen worden weggenomen. Besparingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als er een garantieregeling (zoals Woningborg) van toepassing is; als het gaat om de bouw van (gecertificeerde) cataloguswoningen en/of vooraf gefabriceerde onderdelen (bijvoorbeeld een dakkapel); als er sprake is van particulier opdrachtgeverschap (dan zouden stadaarden kunnen worden losgelaten, zoals het aantal stopcontacten en de lichtinval door vensters in muren.

 

- Bovendien duren procedures en termijnen te lang (en tijd is geld).

 

- Tenslotte is er wat Actal noemt 'Don Quichot-regelgeving'. De bouwregels zijn universeel geformuleerd, terwijl risico’s vaak situationeel zijn bepaald. Actal geeft een paar voorbeelden:

a. Doorvalbeveiliging van trapafscheidingen wordt niet alleen toegepast in een woonomgeving, maar ook in een bedrijfsomgeving (waar risico’s met kleine kinderen zich niet in gelijke mate voordoen).

b. Brandwering wordt berekend op basis van spiegelsymmetrie, ook als een gebouw naast een weg of kanaal staat.

 

bron: www.schildersvak.nl