De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!

Nieuws - schilders

Aantal leerling-stukadoor dramatisch laag

24 October 2011 door Michel Kapoen

Het aantal leerlingen dat nog fiducie heeft in een opleiding tot stukadoor is afgelopen jaar met 11 procent gedaald. Het zijn er dit jaar 714, twee jaar geleden nog 992. Het aantal schildersleerlingen loopt weer langzaam op.

 

Dit is te lezen in het Statistisch Jaarraport (pdf) dat Kenniscentrum Savantis op haar site heeft gezet. De terugloop van het aantal stukadoor-leerlingen moet gezien worden in het licht van de slechte economische situatie. Ondanks een lichte stijging van het aantal erkende leerbedrijven is de neergaande lijn niet te stoppen.

 

Lichte stijging

Ook bij de de Schilder- en onderhoudssector is het aantal leerbedrijven toegenomen. Dat wordt als één van de redenen aangevoerd waarom hier het leerlingenaantal weer voorzichtig aan het stijgen is met 1 procent. Dit schooljaar leren er 3933 jongeren hun vak in de schilder- en onderhoudssector. Vorig seizoen waren dat er 3910, het jaar ervoor nog 4077.

 

Getallen

In het jaarraport geeft Savantis een groot aantal cijfers over instroom, uitstroom en aantallen leerbedrijven in de drie verschillende sectoren waarvoor het kenniscentrum actief is.  

 

Bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/

Oudste verfmakerij gevonden

19 October 2011 door Michel Kapoen

Een groep internationale wetenschappers heeft bewijs gevonden dat de eerste mensen zo;n 100.000 jaar geleden, in staat waren grondstoffen te zoeken, op te slaan en met elkaar te combineren. Deze belangrijke stap in het menselijk kenvermogen werd ingezet voor het maken van verf.

 

Het gezelschap onderzoekers (uit Noorwegen, Zuid-Afrika, Frankrijk en Australië) publiceert haar bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Science, waarover Nature News bericht. Ze onderzochten de opgravingen van een grot in Zuid Afrika, Blombos Cave, die in 2008 ontdekt werd.

In de grot werden schelpen gevonden temidden van gereedschappen zoals maalstenen, hamers, een voorraad houtskool en. In één van de schelpen (van de typisch Zuid-Afrikaanse soort perlemoen abalone) werden resten van een okerrijk mengsel gevonden.

 

Verfformules

Voor de onderzoekers is vooral van belang om te constateren dat de eerste mensen (de grot dateert van 100.000 jaar geleden) al in staat waren om een gecompliceerd proces te bedenken waarbij verschillende grondstoffen bewerkt werden om uiteindelijk een eindproduct te produceren. Belangrijk is dat alles er op wijst dat en niet 'zomaar' iets gedaan werd, maar duidelijk volgens procedures en formules gewerkt werd. 

De precieze functie van het okerrijke mengsel is, om eerlijk te zijn, niet helemaal zeker. Maar de onderzoekers vermoeden dat het om een product voor decoratiedoeleinden of mogelijk voor huidbescherming bedoeld is.

 

bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/

'Beperken instroom Bulgaren zinloos'

6 October 2011 door Michel Kapoen

'Parlementsleden steken de kop in het zand door tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren te willen handhaven', vindt Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland.

 

Het argument dat Post daarvoor gebruikt is dat moderne koppelbazen nu al voor een aanzienlijke toestroom van Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten zorgen die als zzp'er worden verhuurd tegen ongekend lage tarieven.  

Het vorige week verschenen rapport van de Tweede Kamercommissie  over het arbeidsmigrantenbeleid is duidelijk: handhaving van tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten uit nieuwe lidstaten zal geen beperkend effect hebben op de instroom, zo leert de recente geschiedenis. De hedendaagse praktijk bevestigt dat: waar een tewerkstellingsvergunning geldt, neemt het aantal (schijn)zelfstandigen en informele arbeid toe, met alle nadelige gevolgen van dien, aldus de stichting.

 

In de Randstad werken, volgens ZZP Nederland, momenteel duizenden Bulgaren en Roemenen als zzp'er voor minder dan € 8,- per uur. De stichting zegt hierover: 'de instroombeperkende maatregel geldt immers voor werknemers en niet voor zelfstandigen. Met name in de bouwsector  hebben zzp'ers last van deze dumptarieven en zien ze zich genoodzaakt hun eigen tarief aan te passen om nog aan opdrachten te komen. Door het toenemend aanbod van steeds lagere tarieven komt niet alleen de werkgelegenheid van zzp-ers, maar ook de werkgelegenheid van werknemers onder druk te staan.' “En dat is nu precies het tegenovergestelde van wat men met deze zogenaamde instroombeperkende maatregel wil bereiken”, aldus Maarten Post.

 

Ook waar in het verleden tewerkstellingsvergunningen golden voor Polen, bleek dit een schijnoplossing te zijn: men kon hier gewoon werken als (schijn)zelfstandige, maar wel tegen zeer lage tarieven en onder slechte omstandigheden. De geschiedenis dreigt zich te herhalen en het zijn alweer de koppelbazen die, vermomd als uitzendbureau, hier gretig van profiteren, aldus ZZP Nederland.

 

De stichting roept parlementsleden op het paard niet opnieuw achter de wagen te spannen en lessen te trekken uit het recente verleden. “Beter een geregistreerde en zichtbare instroom van arbeidsmigranten, met  een fatsoenlijk tarief, dan een ongecontroleerde en ongeziene instroom van schijnzelfstandigen, die ten prooi vallen aan  uitbuitingspraktijken”, besluit Maarten Post. Stichting ZZP Nederland is het samenwerkingsverband van CNV Vakmensen en ZZP Nederland.

 

Bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/