De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!

Nieuws - schilders

Behoefte aan schilderwerk stijgt

15 July 2011 door Michel Kapoen

 Schilderen is een beroep met toekomst. Dat kan worden afgeleid uit het onderzoek dat werkgevers en werknemers in de schildersbranche hebben laten uitvoeren. Er zijn om die reden elk jaar 1200 tot 1300 'verse' schilders nodig.

De sociale partners in de schildersbranche hebben het gerenommeerde onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy een gedetailleerd onderzoek laten uitvoeren naar de instroombehoefte in de schildersbranche.

Daaruit komt naar voren dat de markt voor schilderwerk de komende vijf jaar eerder zal stijgen dan dalen.

Die stijging zal maar gedeeltelijk kunnen worden opgevangen door het bestaande personeelsbestand dat dankzij innovaties en werkprocesverbeteringen productiever zal kunnen worden. De instroom van nieuwe vakkrachten in de branche zal, naar inschatting van USP, op 1200 tot 1300 personen per jaar liggen, lager dan de huidige instroom.

 

bron: www.schildersvakkrant.nl

Doorbraak in kennis over houtrot

15 July 2011 door Michel Kapoen

Grootschalig internationaal onderzoek levert nieuwe inzichten op in de evolutie van schimmels die hout afbreken. Deze kennis kan bijdragen aan de preventie van problemen, zoals houtrot in funderingen van huizen en in gevelelementen.

Aan het onderzoek werkten de Nederlandse onderzoekers Ronald de Vries en Ad Wiebenga van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS-KNAW) mee. Het artikel is gisteren publiceerd in Science.

 

 

Houtrot

Houtrot komt in verschillende verschijningsvormen voor. Zo is bruinrot een schimmel die polysacchariden (meervoudige koolhydraten) uit hout verwijdert, maar lignine (houtstof) ongemoeid laat. Witrot breekt zowel de polysacchariden als lignine af. Het onderzoek laat zien hoe bruinrot evolutionair is voortgekomen uit witrot.

 

Genoomanalyse

Een internationaal team van wetenschappers heeft een vergelijkende genoomanalyse gedaan van de droogrotschimmel Serpula lacrymans en andere schimmels. Onderzoekers De Vries en Wiebenga van CBS-KNAW richtten zich in dit onderzoek primair op het verband tussen de genen van verschillende schimmels die betrokken zijn bij het afbreken van polysacchariden uit hout. Zij onderzochten hoe deze schimmels in staat zijn om de koolhydraten als voedselbron te gebruiken. Hun onderzoek bracht een duidelijk verband aan het licht tussen het aantal genen dat betrokken is bij de afbraak van een houtcomponent en de kwaliteit van deze component als voedselbron. Meer genen betekent over het algemeen een betere groei van de schimmel.

 

bron: NWO

Behoefte aan schilderwerk stijgt

8 July 2011 door Michel Kapoen

Schilderen is een beroep met toekomst. Dat kan worden afgeleid uit het onderzoek dat werkgevers en werknemers in de schildersbranche hebben laten uitvoeren. Er zijn om die reden elk jaar 1200 tot 1300 'verse' schilders nodig.

 

De sociale partners in de schildersbranche hebben het gerenommeerde onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy een gedetailleerd onderzoek laten uitvoeren naar de instroombehoefte in de schildersbranche.

Daaruit komt naar voren dat de markt voor schilderwerk de komende vijf jaar eerder zal stijgen dan dalen.

Die stijging zal maar gedeeltelijk kunnen worden opgevangen door het bestaande personeelsbestand dat dankzij innovaties en werkprocesverbeteringen productiever zal kunnen worden. De instroom van nieuwe vakkrachten in de branche zal, naar inschatting van USP, op 1200 tot 1300 personen per jaar liggen, lager dan de huidige instroom.

 

bron: www.schildersvak.nl