Flextra werkt... duurzaam in techniek
Flextra werkt... duurzaam in techniek

Nieuws - techniek

Techniek gaat ons redden - als we blijven nadenken

30 January 2012 door Michel Kapoen

In 'Reis naar de toekomst' vertelt Michio Kaku ons hoe de wereld er in 2100 uitziet. Hij kan het mis hebben, maar goed geïnformeerd is hij wel. Zullen we onze veroudering echt kunnen stoppen? En kunnen nanodeeltjes in je bloed kankercellen srraks bestrijden nog voor zich een tumor ontwikkelt?De toekomst voorspellen is altijd lastig. Wie terugleest wat de mensheid in 1900 te wachten zou staan, kan alleen meewarig glimlachen. Hele snelle boten, om in twee dagen van Amerika naar Europa te varen. Radium-verwarming in de woonkamer: ze kwamen er niet.

Andere voorspellingen kloppen wel, maar dat lijkt meer geluk dan wijsheid te zijn. De grootste veranderingen ontbreken steevast: op de plaatjes doen de vrouwen uitsluitend het huishouden - met robots, dat wel. In het voorspelde Parijs van 2000 was iedereen blank.

Mis op een interessante manier
Dus als de Amerikaanse natuurkundige Michio Kaku zich aan een voorspelling van het jaar 2100 waagt, heeft hij het vast mis. Maar hij heeft het mis op allerlei interessante manieren. Om te beginnen heeft hij zich goed voorbereid: voor de BBC en Discovery Channel sprak hij met honderden wetenschappers over hun vakgebied, en wat daarin staat te gebeuren.

Ook heeft hij goed gevoel voor de ontzettende snelheid waarmee wetenschap en technologie zich kunnen ontwikkelen. "De muziekspelende kerstkaarten die u met chip en al in de prullenbak gooit, bevatten technologie waar in de Tweede Wereldoorlog een fortuin voor zou zijn betaald", illustreert hij.

Chips zullen veel kleiner en goedkoper worden, tot uiteindelijk onze omgeving vrijwel geheel uit intelligent materiaal bestaat, dat online kan gaan, en inspeelt op onze wensen. Met gecomputeriseerde contactlenzen zullen we informatie krijgen over de mensen en dingen die we zien.

Kloontechnologie en zorgrobots
Op andere vlakken van technologie staan ons vergelijkbare sprongen te wachten. Kaku bestrijkt het hele palet der wetenschap, van biotechnologie tot natuurkunde tot ruimtevaart, en overal ziet hij vooruitgang. Kloontechnologie zal uitgestorven dieren naar onze dierentuinen brengen.

Zorgrobots zullen helpen om te gaan met vergrijzing. De vergrijzing zelf zal een minder groot probleem worden, omdat we met verbeterde zorg en anti-verouderingstechnologie gezonder en ouder zullen worden.

Nanodeeltjes in je bloed zullen kankercellen bestrijden, zelfs voordat ze zich tot een tumor hebben kunnen ontwikkelen. "In de toekomst zal chemotherapie zoals die vandaag de dag toegepast wordt, ons net zo primitief lijken als het gebruik van bloedzuigers", voorspelt de auteur. Mocht een orgaan om andere redenen aangetast zijn, dan laat je uit je eigen cellen gewoon een nieuw exemplaar opkweken.

Te laat voor gevolgen broeikaseffect
Rond 2100, schatten de onderzoekers waar Kaku mee sprak, kan met behulp van verschillende technieken veroudering tot stand worden gebracht. "Ik vrees dat ik tot de laatste generatie behoor die nog dood zal gaan", verzucht een van hen.

Fusiereactoren zullen enorme hoeveelheden energie leveren om al die techniek te laten draaien, maar helaas wel te laat om ons nog te kunnen redden van de gevolgen van het broeikaseffect. "De situatie rond het midden van deze eeuw kan op zijn zachtst gezegd dramatisch zijn", aldus Kaku.

Optimisme
Toch is 'Reis naar de toekomst' verre van apocalyptisch. Integendeel: het boek ademt bijna net zoveel optimisme uit als Ray Kurzweils 'De singulariteit is nabij', dat eerder dit jaar in het Nederlands verscheen. Toch is er een groot verschil.

Terwijl Kurzweil zeker weet dat computers binnen afzienbare tijd intelligenter zullen zijn dan wij en een onvoorspelbare grote sprong in kennis op zullen leveren, verwacht Kaku dat menselijke onderzoekers ook zonder hulp van superslimme kunstmatige intelligentie ver kunnen komen.

Volgens beide toekomstvoorspellers staan ons ongekende welvaart en mogelijkheden te wachten: een van de grootste 'problemen' die Kaku voorziet is de vraag wat mensen zullen gaan doen als ze niet meer hoeven te werken voor hun geld.

Intellectueel kapitalisme
Om mee te kunnen doen in zo'n toekomst, moet het onderwijs op de schop, waarschuwt Kaku. Ons 'materieel kapitalisme' moet plaats maken voor 'intellectueel kapitalisme'. Een voorbeeld: "Naarmate de prijs van computerchips verder daalt, zullen ze met wagonladingen tegelijk verkocht worden, maar software moet op de ouderwetse manier worden ontwikkeld, door iemand die rustig met pen en papier zit te werken." De bestanden op uw computer zijn waarschijnlijk meer waard dan het apparaat zelf.

Zoals Japan na de Tweede Wereldoorlog een topeconomie kon worden zonder belangrijke hulpstoffen, zo zullen ook de economieën van de toekomst het vooral moeten hebben van slimme mensen die nieuwe dingen verzinnen. Die moeten we dan wel opleiden. Het onderwijs in de natuurwetenschappen moet beter, maar er moet ook meer ruimte komen voor artistieke vaardigheden, vernieuwingsdrang en leidinggevende kwaliteiten.

Brain drain
Het Amerikaanse wetenschappelijk onderzoek - en een groot gedeelte van het onderzoek in Nederland - drijft op een brain drain uit arme landen. "Die pakken geen banen af, ze helpen juist compleet nieuwe bedrijfstakken van de grond te krijgen", aldus Kaku, zelf kind van Japanse migranten.

Zijn boek heeft ook een paar minpunten. Zo moet Kaku het niet van hebben van zijn stijl. Hij schrijft onnodig lange zinnen, en als het verder breien met bijzinnen niet meer lukt zet hij vrolijk complete nevenalinea's tussen haakjes. Het boek is ook lelijk.

Juist dit onderwerp leent zich voor een grote uitgave met veel kleurenillustraties, maar de lezer moet het doen met enorme blokken tekst, af en toe een slechte foto of een in elkaar geflanste illustratie. Of dat komt door zuinige uitgevers of omdat Kaku denkt dat electronica boeken overbodig zullen maken, is niet helemaal duidelijk. 'Reis naar de toekomst' is een prikkelend, breed en optimistisch boek, en het had beter verdiend.

 

Bron: trouw.nl

Pensioenen metaal mogelijk met 7% omlaag per 1 april 2013

30 January 2012 door Michel Kapoen

Pensioenen metaal mogelijk met 7% omlaag per 1 april 2013

De pensioenen van honderdduizenden gepensioneerden in de metaal dreigen per 1 april volgend jaar te worden verlaagd met 6 à 7 procent. Pensioenfonds PMT, het grootste fonds in de metaal, noemt het onvermijdelijk dat de pensioenen worden gekort als de crisis aanhoudt. Ook PME, een kleiner fonds in de metaal, waarschuwt voor pensioenverlagingen.

 

Eind 2011 bedroeg de dekkingsgraad van PMT 88,5% ondanks een fors toegenomen belegd vermogen van 40,9 miljard. Volgens het herstelplan had eind 2011 een dekkingsgraad van circa 95% gehaald moeten zijn. De dekkingsgraad van PMT ligt dus onder het herstelpad van het fonds.

Vorig kwartaal heeft PMT haar deelnemers, werkgevers en gepensioneerden per brief geïnformeerd dat bij voortdurende economische omstandigheden een kortingsmaatregel tussen 6 en 9% per 1 april 2013 aangekondigd zou kunnen worden. Op basis van de huidige dekkingsgraad van 88,5% komt PMT uit aan de onderkant van deze bandbreedte. Half februari wordt duidelijk welke maatregelen PMT daadwerkelijk zal inzetten om op het herstelpad te komen. Het bestuur zal dan een besluit hebben genomen over een mix van aanvullende maatregelen waaronder een (tijdelijke) kortingsmaatregel.

De dekkingsgraad van PMT wordt negatief beïnvloed door twee oorzaken. PMT is een relatief jong fonds met voornamelijk mannelijke deelnemers die fulltime werken. Hierdoor is PMT extra gevoelig voor de gevolgen van het langer leven. Het fonds heeft hier de afgelopen jaren 13% extra vermogen voor moeten reserveren. Door de lage leeftijd van haar deelnemers heeft PMT langer verplichtingen die worden berekend met de lage rente. Dat maakt PMT extra gevoelig voor de effecten van de lage rente. Wanneer het fonds eind 2012 haar herstelpad (ca. 100%) niet heeft gehaald, zullen de aanvullende maatregelen per 1 april 2013 worden uitgevoerd.

Directeur Guus Wouters, directeur van pensioenfonds PMT, sprak vanmorgen op Radio 1 van 'een pijnlijke aankondiging'. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het fonds rechtstreeks in de portemonnee van de gepensioneerden ingrijpt. Volgens hem zijn er drie dingen nodig om de dreigende kortingen te voorkomen: er moet een einde komen aan de eurocrisis, de rentestanden moeten beter in evenwicht komen met wat we vanuit de historie gewend zijn en het pensioenakkoord dat vorig jaar is gesloten tussen werkgevers en werknemers moet snel uigewerkt worden, zodat de pensioenleeftijd omhoog gaat..

Volgens FNV Bondgenoten is het beeld dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen schetsen 'dramatischer dan nodig'. Met een 'realistischer' bepaling van de rentestanden op zowel de korte als de lange termijn, zouden sommige fondsen minder of niet hoeven te korten, stelde bestuurder Willem Noordman van FNV vanmorgen.

De Nederlandsche Bank maakte onlangs bekend dat 125 pensioenfondsen dit jaar moeten aankondigen dat ze de pensioenen zullen verlagen. De maatregel wordt dit voorjaar aangekondigd, maar gaat pas op 1 april 2013 in. Volgens bankpresident Knot treft de korting zo'n 40 procent van de mensen die bij een fonds zijn aangesloten. De Nederlandsche Bank heeft met het oog op de "uitzonderlijke macro-economische effecten" besloten dat fondsen niet meer dan 7 procent hoeven te korten.

 

 

bron:www.metaalnieuws.nl/nieuws/

 

 

'Beperken instroom Bulgaren zinloos'

6 October 2011 door Michel Kapoen

'Parlementsleden steken de kop in het zand door tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren te willen handhaven', vindt Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland.

 

Het argument dat Post daarvoor gebruikt is dat moderne koppelbazen nu al voor een aanzienlijke toestroom van Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten zorgen die als zzp'er worden verhuurd tegen ongekend lage tarieven.  

Het vorige week verschenen rapport van de Tweede Kamercommissie  over het arbeidsmigrantenbeleid is duidelijk: handhaving van tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten uit nieuwe lidstaten zal geen beperkend effect hebben op de instroom, zo leert de recente geschiedenis. De hedendaagse praktijk bevestigt dat: waar een tewerkstellingsvergunning geldt, neemt het aantal (schijn)zelfstandigen en informele arbeid toe, met alle nadelige gevolgen van dien, aldus de stichting.

 

In de Randstad werken, volgens ZZP Nederland, momenteel duizenden Bulgaren en Roemenen als zzp'er voor minder dan € 8,- per uur. De stichting zegt hierover: 'de instroombeperkende maatregel geldt immers voor werknemers en niet voor zelfstandigen. Met name in de bouwsector  hebben zzp'ers last van deze dumptarieven en zien ze zich genoodzaakt hun eigen tarief aan te passen om nog aan opdrachten te komen. Door het toenemend aanbod van steeds lagere tarieven komt niet alleen de werkgelegenheid van zzp-ers, maar ook de werkgelegenheid van werknemers onder druk te staan.' “En dat is nu precies het tegenovergestelde van wat men met deze zogenaamde instroombeperkende maatregel wil bereiken”, aldus Maarten Post.

 

Ook waar in het verleden tewerkstellingsvergunningen golden voor Polen, bleek dit een schijnoplossing te zijn: men kon hier gewoon werken als (schijn)zelfstandige, maar wel tegen zeer lage tarieven en onder slechte omstandigheden. De geschiedenis dreigt zich te herhalen en het zijn alweer de koppelbazen die, vermomd als uitzendbureau, hier gretig van profiteren, aldus ZZP Nederland.

 

De stichting roept parlementsleden op het paard niet opnieuw achter de wagen te spannen en lessen te trekken uit het recente verleden. “Beter een geregistreerde en zichtbare instroom van arbeidsmigranten, met  een fatsoenlijk tarief, dan een ongecontroleerde en ongeziene instroom van schijnzelfstandigen, die ten prooi vallen aan  uitbuitingspraktijken”, besluit Maarten Post. Stichting ZZP Nederland is het samenwerkingsverband van CNV Vakmensen en ZZP Nederland.

 

Bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/