Flextra werkt... duurzaam in techniek
Flextra werkt... duurzaam in techniek

Nieuws - techniek

Stijging Techniek

6 October 2011 door Michel Kapoen

De technische opleidingen doen het goed dit jaar. Het VSNU meldt dat op basis van de vooraanmeldingen (peildatum 15 augustus) 4,5 procent meer studenten zich heeft aangemeld voor één of meer wo-bacheloropleidingen in vergelijking met 2010, voornamelijk veroorzaakt door een groeiend aantal buitenlandse studenten. De grootste groei is bij de technische en natuur-opleidingen, resp. 17 en 12 procent.

 

Bron: http://www.technischweekblad.nl/

'Recht op flexibel werk vanaf 2013'

12 September 2011 door Michel Kapoen

Werknemers krijgen vanaf 2013 het recht op flexibele arbeidstijden als het aan regeringspartij CDA en oppositiepartij GroenLinks ligt.

 

Om werken, zorgtaken en scholing beter te combineren, moet personeel ook meer te zeggen krijgen over de werkplek. Zo moet bijvoorbeeld thuiswerken meer mogelijk worden.

Tweede Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks en haar CDA-collega Eddy van Hijum dienen vrijdag een initiatiefwet hierover in. De twee hadden eind vorig jaar al aangekondigd met hun 'Wet flexibel werken' te komen. VVD, PvdA en D66 stonden direct sympathiek tegenover het initiatief, waardoor zich toen al een Kamermeerderheid aftekende.

Deze zomer kwam minister Henk Kamp (Sociale Zaken) ook met een plan om het voor werknemers makkelijker te maken hun werkweek aan te passen. Maar volgens Van Gent en Van Hijum gaat Kamp niet ver genoeg. Zij willen een recht op flexibele werktijden en telewerken, zodat een baas een verzoek hiertoe niet zomaar kan weigeren, net zoals het recht op deeltijdwerk.

Van Gent: "Daarmee wordt de norm gesteld. Werken wordt flexibel ingevuld, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dat niet te doen. De norm nu is andersom: werken is rigide ingevuld, tenzij de werkgever bereid is om het anders in te vullen".

Van Gent en Van Hijum hopen met hun wet een cultuuromslag te bereiken. In 80 procent van de huidige cao's worden zaken als flexibel werken en thuiswerken volgens de twee wel al genoemd, maar in slechts 16 procent van de gevallen zijn ook concrete afspraken gemaakt. Als er nu iets is geregeld over flexibel werken dan is het volgens de Kamerleden vaak dat de baas de werknemer mag vragen buiten de reguliere tijden te werken, maar niet andersom.

Terwijl volgens Van Hijum werkgevers er ook veel belang bij hebben als hun personeel het werk beter kan combineren met privézaken. Zo is zeggenschap over werktijden volgens hem een belangrijke voorwaarde geworden voor mensen om meer te werken.

 

Bron: (c) ANP 2011 alle rechten voorbehouden

Bron: http://flexmarkt.nl/arbeidsmarkt

Europese metaalconserveerders verenigd

5 September 2011 door Michel Kapoen

De vorig jaar aangekondigde nieuwe Europese vereniging van werkgevers in de metaalconservering is sinds 1 september een feit. Het secretariaat van de EAIPC ligt de komende jaren in Nederland.

 

De Nederlandse SectorVereniging MetaalBeschermingsbedrijven (SVMB) van ondernemersvereniging Fosag is de initiatiefnemer van de nieuwe vereniging die bij de start lidorganisaties uit 6 verschillende landen telt. De metaalconserveerders zien hun activiteiten meer en meer grensoverschrijdend worden en willen meer uitwisselen op het gebied van regelgeving, opleidingen en diploma's.

Ook willen de metaalconserveerders sterker staan in het Europese lobbycircuit waar het gaat om wetten en maatregelen en wetten die hun bedrijfstak beïnvloeden.

Tot nu toe doen verenigingen mee uit België, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland. Met Britse, Noorse en Zwitserse verenigingen zijn vergaande besprekingen gaande.

De officiële naam van de nieuwe vereniging luidt: European Association for Industrial Painting Contractors.

 

Bron:http://www.schildersvak.nl/nieuws/