De Dag van de Bouw in cijfers

Op 1 juni 2013 vond de achtste editie van de Dag van de Bouw plaats. Op de 231 opengestelde projecten kwamen ruim 125.000 bezoekers af, meer dan ooit. Dat zorgde voor een ander record van (gemiddeld) 541 bezoekers per project.

 

Ondanks de aanzienlijk teruggelopen bouwproductie (dus minder projecten) en het gegeven dat bouwbedrijven extra alert zijn op hun kosten is het verheugend om te constateren dat er weer zoveel diverse en mooie projecten werden opengesteld. De spreiding over het land heen en de diversiteit van die projecten was opnieuw goed in balans. Het totaal behaalde bezoekersaantal is opmerkelijk, omdat het weer met name in de westelijke helft van het land verre van goed was om er op uit te trekken om de bouwlocaties te bezoeken.

 

De artikelen in de krant en de spandoeken bleken ook dit keer weer de belangrijkste communicatiedragers te zijn om de dag onder de aandacht te brengen van het brede publiek. De verwijzing naar de website leidde geïnteresseerde bezoekers naar de projecten die opengesteld zouden worden.

 

Er zijn in totaal 1279 artikelen in de landelijke, regionale en lokale bladen verschenen over de Dag van de Bouw. Zelfs 58% meer dan vorig jaar. Daarmee werd een oplage gerealiseerd van 32 miljoen, dat betekent een mediawaarde van zo’n € 1 miljoen. Ten opzichte van 2012 een stijging van 56%. Ook de radio en televisie besteedden aandacht aan de dag. De NOS landelijk en regionaal RTV Noord-Holland, Omroep West, Omroep Brabant, RTV Rijnmond en Omroep Gelderland.

 

Het twitteraccount voor de Dag van de Bouw bestaat sinds 2011. Op 1 juni 2013 was het aantal volgers de 5000 gepasseerd en op 1 juni heeft de Dag van de Bouw 4 uur lang in de top van de meest besproken onderwerpen op Twitter gestaan oftewel was de Dag van de Bouw 4 uur lang trending topic.

 

Bron: www.bouwendnederland.nl