Aanval op wanbetalers ingezet.

Sinds 16 maart is de 'wet Bestrijding Betalingsachterstanden bij handelstransacties' van kracht. Hiermee voert Nederland de Europese Richtlijn op dit gebied uit.

 

De nieuwe wet dient ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelsvorderingen tussen ondernemers. Hierdoor krijgen schuldeisers uit het mkb meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan.

 

Als er contractueel niets wordt vastgelegd, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van de ontvangst van de factuur betaald worden. Voor handelstransacties tussen ondernemingen geldt een maximale betaaltermijn van 60 dagen.

 

Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. De overheid moet voortaan haar facturen binnen 30 dagen betalen. De mogelijkheden om bij overeenkomsten af te wijken van de (hoogte van) wettelijke rente bij te late betalingen wordt voor overheden verder beperkt.

 

bron: www.schildersvak.nl