Flextra werkt... duurzaam in techniek
Flextra werkt... duurzaam in techniek

Vacatures techniek

lijst | kaart
Vacature bekijken - Meewerkend Voorman Isolatie
geplaatst door
Michel Kapoen
datum plaatsing
3 september 2013
locatie
Rotterdam
aanvang
17 maart 2014
Titel
Meewerkend Voorman Isolatie
Functie omschrijving
 • Neemt planningen, opdrachten, mondelinge en schriftelijke instructies van opdrachtgevers van toegewezen werken in ontvangst en controleert deze gegevens op volledigheid, juistheid en duidelijkheid.
 • Neemt indien nodig corrigerende maatregelen. Werkt mee aan ongevallenonderzoek.
 • Oriënteert zich, aan de hand van de ontvangen informatie en instructie, op de technische en organisatorische aspecten van het uit te voeren werk.
 • Zorgt, in overleg met direct leidinggevende voor de benodigde materialen, gereedschappen en overig materiaal bij de aanvang van het werk en gedurende de loop van het project.
 • Stelt zeker dat ter beschikking gestelde, eigen en ingeleende medewerkers zijn opgeleid voor hun taak, inclusief de veiligheidsaspecten daarbij.
 • Verdeelt het werk, zorgt voor de benodigde vergunningen, instrueert de betrokken medewerkers en geeft ondersteuning bij het realiseren van uitvoeringsdoelstellingen.
 • Heeft dagelijks overleg met de uitvoerende medewerkers over de voortgang van het werk, knelpunten, functioneren van materiaal, gebruikte materialen etc..
 • Zorgt voor de administratieve afhandeling, verwerking, distributie en archivering van alle bescheiden die te maken hebben met de uitvoering van het werk.
 • Bewaakt de uitvoering van de projecten in termen van veiligheid, kwaliteit, kwantiteit, budget, informatie en organisatie.
 • Verantwoordelijk voor de technische oplevering van de werken/projecten.
 • Verantwoordelijk voor een goede staat van de onder zijn beheer vallende materialen en bedrijfsmiddelen.
 • Kent de specificaties en de kwaliteitseisen van het proces en het product, controleert op kwaliteit en kwantiteit, rapporteert de verrichte werkzaamheden en houdt een uren- en materiaalverantwoording bij.
 • Signaleert en rapporteert de eventuele meer- en minderwerken.
 • Houdt zijn werkplek, omgeving en apparatuur/gereedschappen/beschermingsmiddelen schoon, deponeert afval in de daarvoor voorziene containers en legt materialen na gebruik terug op de daarvoor voorziene plaats.
 • Kent en werkt conform de veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuvoorschriften, meldt vastgestelde tekortkomingen, mogelijke verbeterpunten, onveilige situaties/handelingen, bespreekt de mogelijke oorzaak ervan,spreektcollega’s en derden aan op onveilig werken of gedrag en stopt indien noodzakelijk direkt de werkzaamheden
Functie eisen
 • MBO diploma of door ervaring gelijkwaardig
 • Deltalinqs poortinstructie
 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (binnen 3 maanden na aanvang dienstverband)
 • Isolatiemonteur
 • Opmeter
 • Werkvoorbereider of Steigerbouw B
 • Offshore: Nogepa 0.5 A en eventueel Banksman ILO en/of Man Overboord Training
 • Ten minste 5 jaar ervaring, ten minste 3 jaar ervaring met leidinggeven aan meerdere medewerkers
 • Technisch inzicht
 • Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift, beheersing van Engelse taal in woord;
 • competenties (niveau 4): communiceren, klantgerichtheid, plannen, organiseren, coachen, leiderschap, financieel inzicht.
 • Aanstellingskeuring
 • Offshore: Offshore keuring
 • BSO diploma of door ervaring gelijkwaardig
 • industriële isolatiewerken
 • certificaat Isolatievakman (VDAB)
  • minimaal 5 jaar jobervaring
 • Indiensttreding- en periodieke medische keuringen conform wettelijke bepalingen en vereisten.
 • beheersing van de Franse taal.
Bijzonderheden
 • Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarde
 • Langdurige projecten
 • Met uitzicht op vastwerk
 • Loon op tijd
 • Uitdagend werk

 

Opdrachtgever

Maakt deel uit van het wereldwijde netwerk . De werf kan ieder zeeschip en drijvende offshore unit onderbrengen. De voornaamste diensten zijn dokken, reparatie en onderhoud, aanpassen, verbouwen en constructie

Reageren