Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...

Nieuws - bouw

Brug zonder hobbels

19 July 2013 door Michel Kapoen

Automobilisten kunnen straks zonder enige hobbel de nieuwe stadsbrug van Nijmegen passeren. De asfaltdeklaag loopt ononderbroken door en alle bewegingen van het kunstwerk worden daaronder opgevangen door een integraalvoeg.

 

De stootplaat, die voor een soepele overgang zorgt van aardebaan naar kunstwerk is bij de integraalvoeg verankerd aan het kunstwerk. Alle bewegingen van de brug onder invloed van de temperatuur manifesteren zich dus aan het vrije einde van de stootplaat. Daar bevindt de stootplaat zich al wat dieper onder het wegdek.

 

Daaroverheen heeft BAM Wegen een uitgekiend pakket neergelegd van heel flexibel asfalt, afgewisseld met wapeningsnetten van glasvezel. Die overbruggen volgens de aannemer moeiteloos de 2,5 centimeter werking die de brugconstructie maakt onder invloed van de dagelijkse temperatuurschommelingen.

 

Bron: www.cobouw.nl

 

Tweede emplacement voor Maasvlakte 2

12 July 2013 door Michel Kapoen
De Maasvlakte heeft er ‘een Tweede’ bij. Na al het baggerwerk en de creatie van land in zee, is nu de bouwfase van havenfaciliteiten in volle gang.
 

In de plannen gaat men uit van een verdubbeling van de doorvoercapaciteit: van de 17 miljoen containers die nu per jaar overgeladen kunnen worden, naar 34 miljoen maximaal in 2033.

 

Dat betekent dat ook de doorvoer richting achterland twee keer zo veel moet aankunnen. Een groot deel van het containertransport gaat via spoor: de Betuweroute. En dus is een verdubbeling van het spooremplacement waarop de vrachttreinen klaargezet worden om richting Duitsland te rijden, noodzakelijk.

 

Daarom komen er naast de achttien sporen van Maasvlakte West nog eens achttien sporen bij. Ingenieursbureau Verebus in Rijswijk ontwerpt daarvoor in samenwerking met Alstom de systemen die de treinenloop regelen en beveiligen. Een omvangrijke en uitdagende opdracht, vinden projectmanager Sybe Mellema en business unit manager Ilan Staas van Verebus. Want het gaat hier om een compleet nieuw emplacement, op een nog kaal terrein. ‘Het gaat om opstelsporen’, legt Mellema uit. ‘Maasvlakte West is geen rangeerterrein. Rangeren gebeurt direct aan de kade waar kranen de containers op de wagons plaatsen, of meer landinwaarts, op het rangeerterrein de Kijfhoek.’

 

Terwijl op de Kijfhoek machinisten ‘op zicht’ en stapvoets rijden, en dus zelf bepalen waar ze heen gaan en of het veilig is, worden de treinbewegingen op de achttien nieuwe opstelsporen elektronisch geregeld. Die systemen zijn een combinatie van buitenelementen, zoals seinen en wissels, die middels glasvezelkabels en ethernet verbonden worden met computers die in relais-huizen de gegevens verzamelen, combineren en doorgeven aan de mensen die in het Verkeersleidingscentrum op de Kijfhoek de treinenloop organiseren en bewaken. Met de blik op een wand vol beeldschermen stelt de verkeersleider voor elke trein, de seinen en de wissels in.

 

De apparatuur is een combinatie van bestaande elektronica en het modernere vpi (vital processor interlocking). Het geheel is een interlocking system, dat er voor zorgt dat geen twee treinen tegelijkertijd in hetzelfde baanvak kunnen zijn en botsen dus uitgesloten is. En op alle punten moet het systeem uiteraard veilig zijn, want veiligheidsrisico’s zijn bij spoorwegbeheerder Prorail uit den boze.

 

Bij Verebus werken de ingenieurs nu nog volop aan de engineering en bepalen zij samen met Alstom de benodigde apparatuur. In november start de installatie van de apparatuur aan de dan aangelegde achttien sporen. Direct daarop begint het uitgebreide testen: alle rijwegen, elke mogelijke treinbeweging van elk mogelijk vertrekpunt. Ook alle scenario’s worden in deze tijd beproefd en daarna middels protocollen vrijgegeven. Als dat afgerond is, hebben de technici één weekend een buitendienststelling nodig, het ‘uur U’ volgens projectmanager Mellema. Dan moeten de vrachttreinen op het al bestaande emplacement stil blijven staan, zodat Verebus de aansluiting van de achttien nieuwe sporen op de Betuweroute kan testen.

 

In maart 2014 rijden de eerste met containers beladen treinen over de nieuwe sporen van Maasvlakte West.

 

Bron: www.technischweekblad.nl

De Dag van de Bouw in cijfers

5 July 2013 door Michel Kapoen

Op 1 juni 2013 vond de achtste editie van de Dag van de Bouw plaats. Op de 231 opengestelde projecten kwamen ruim 125.000 bezoekers af, meer dan ooit. Dat zorgde voor een ander record van (gemiddeld) 541 bezoekers per project.

 

Ondanks de aanzienlijk teruggelopen bouwproductie (dus minder projecten) en het gegeven dat bouwbedrijven extra alert zijn op hun kosten is het verheugend om te constateren dat er weer zoveel diverse en mooie projecten werden opengesteld. De spreiding over het land heen en de diversiteit van die projecten was opnieuw goed in balans. Het totaal behaalde bezoekersaantal is opmerkelijk, omdat het weer met name in de westelijke helft van het land verre van goed was om er op uit te trekken om de bouwlocaties te bezoeken.

 

De artikelen in de krant en de spandoeken bleken ook dit keer weer de belangrijkste communicatiedragers te zijn om de dag onder de aandacht te brengen van het brede publiek. De verwijzing naar de website leidde geïnteresseerde bezoekers naar de projecten die opengesteld zouden worden.

 

Er zijn in totaal 1279 artikelen in de landelijke, regionale en lokale bladen verschenen over de Dag van de Bouw. Zelfs 58% meer dan vorig jaar. Daarmee werd een oplage gerealiseerd van 32 miljoen, dat betekent een mediawaarde van zo’n € 1 miljoen. Ten opzichte van 2012 een stijging van 56%. Ook de radio en televisie besteedden aandacht aan de dag. De NOS landelijk en regionaal RTV Noord-Holland, Omroep West, Omroep Brabant, RTV Rijnmond en Omroep Gelderland.

 

Het twitteraccount voor de Dag van de Bouw bestaat sinds 2011. Op 1 juni 2013 was het aantal volgers de 5000 gepasseerd en op 1 juni heeft de Dag van de Bouw 4 uur lang in de top van de meest besproken onderwerpen op Twitter gestaan oftewel was de Dag van de Bouw 4 uur lang trending topic.

 

Bron: www.bouwendnederland.nl