Ga terug

Betrouwbaarheid

Wet WKA en WAS
Zoals algemeen bekend, bent u volgens de “Wet Keten Aansprakelijkheid” en de wet “Wet Aanscherping schijnconstructies” als opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de belasting- en premiebetaling van elke inlener of onderaannemer, maar ook of het juiste cao-loon en het goede pensioen wordt afgedragen tot 5 jaar terug. Indien u volgens het Flextra systeem werkt, wat wordt aanbevolen door de belastingdienst en de SNA, bent u volledig gewaarborgd en kunt u nimmer naheffingen krijgen

NBBU
Wij zijn aangesloten bij de NBBU  wat een garantie is voor financiële betrouwbaarheid en dat wij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Daardoor bieden wij onze werknemers een uitstekende cao met een goed pensioen en betalen wij altijd minimaal het loon uit van de functie uit uw cao of uit uw loongebouw. Zo voldoen wij aan de inlenersbeloning en sluit u uit dat u een navordering krijgt.

NEN 4400-1
Tweemaal per jaar worden wij volledig doorgelicht door het externe inspectiekantoor Normec. Dit zijn zeer uitgebreide controles op het gebied van belasting en premieafdrachten, echtheid en geldigheid van de legitimatiebewijzen, naleving van de cao en de totale administratie van het personeelsdossier tot de facturering.  Dit resulteert in onze NEN 4400-1 normering. Een absolute must volgens de belastingdienst en de overheid.

Download onze certificaten op www.normeringarbeid.nl en vul bij gecertificeerde ondernemingen Flextra in.

VCU
VCU is een systeem voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Opdrachtgevers die VCA gecertificeerd zijn mogen alleen inlenen bij VCU gecertificeerde bedrijven. Vanzelfsprekend hecht Flextra heel veel waarde aan veilig en gezond werken en zijn wij VCU gecertificeerd. Zo krijgt bijvoorbeeld iedere vakman van Flextra een eigen veiligheidspakket met S3 werkschoenen, professionele werkkleding met kniestukken, gehoorbescherming, veiligheidsbril en helm.

Betalingsverklaringen van de belastingdienst
Voor aanvang ontvangt u een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel, de betalingsverklaringen van de belastingdienst die niet ouder zijn dan 3 maanden, een kopie van de G-rekeningovereenkomst, bewijs van lidmaatschap NBBU, kopie van het certificaat NEN 4400-1 en het VCU-certificaat. Elke 3 maanden ontvangt u automatisch onze meest recente betalingsverklaringen van de belastingdienst. Tevens kunt ons betalingsgedrag iedere dag checken op www.normeringarbeid.nl

Volledige administratie
Van elke ingeleende vakman krijgt u vooraf een opdrachtbevestiging met daarop de naam, geboortedatum en de afgesproken condities. Wij screenen de werknemer vooraf en bewaren 7 jaar lang het legitimatiebewijs. De ID-bewijzen worden door gecertificeerde ID-checkexperts van Flextra gecontroleerd. De uren kunnen door de werknemers online worden aangeleverd, waarna u ze met een digitale handtekening kunt goedkeuren. Door dit vooraf te doen, loopt de facturatie vlekkeloos. Ook kunt u zelf een Excel lijst aanleveren en werken we via self-billing. Kortom een waterdicht systeem volledig volgens de belasting voorschriften.

G-rekening
Wij verzoeken u vriendelijk om 20%, in het geval van btw-verlegd, en 25% bij btw plichtig van het factuurbedrag naar onze G-rekening te storten. Een absolute voorwaarde van de belastingdienst en de NEN 4401 normering. Een keurige specificatie met de banknummers vindt u op onze facturen.