Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...
Bouwen op vetrouwen...

Nieuws - bouw

Bouwplaats gevaarlijke werkplek

8 April 2013 door Michel Kapoen

Bouwplaatsen zijn de gevaarlijkste plekken om te werken. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat tussen 1996 en 2011 bijna 1200 mensen op hun werk om het leven zijn gekomen, van wie 380 in de bouw.

 

Volgens vicevoorzitter Charley Ramdas van FNV Bouw worden bouwvakkers meer dan veel anderen blootgesteld aan risico's. "Ze werken met grote machines en zware voorwerpen, vaak op hoogte. Ze lopen meer risico's dan mensen die achter een bureau zitten, dat spreekt voor zich”.

Bonden en werkgevers werken al jaren aan vergroting van de veiligheid, maar volgens Ramdas zijn de taken op de bouwplaats door de jaren heen steeds complexer verdeeld geraakt. “Een opdrachtgever huurt een aannemer in, die het werk uitbesteedt aan onderaannemers, die het op hun beurt doorschuiven en doorschuiven. Uiteindelijk komt de opdracht terecht bij onder anderen zzp'ers. Onderweg wordt steeds onduidelijker wie er voor de veiligheid verantwoordelijk is, waardoor waarborging ervan zomaar tussen wal en schip terecht kan komen.”

Gebrekkige communicatie
Daar komt nog bij dat er steeds meer mensen uit andere landen op Nederlandse bouwplaatsen werken, die niet of nauwelijks Nederlands of Engels spreken. Door gebrekkige communicatie bestaat het gevaar dat ze informatie over de risico's niet meekrijgen. “Bovendien komen bouwvakkers soms uit landen waar minder nauwkeurig wordt omgegaan met de veiligheidsvoorschriften” aldus Ramdas.

Behalve de bouw blijken ook de landbouw en visserij gevaarlijk. Die eisten bij elkaar 238 levens, 20 procent van het totaal. In de industrie kwamen 222 mensen om het leven (18,7 procent) tussen 1996 en 2011.

 

bron: www.schildersvak.nl

Regels in de bouw kosten 160,2 miljoen.

19 February 2013 door Michel Kapoen

De regeldruk in de bouw kost de burgers naar schatting 68,2 miljoen euro en bedrijven zo'n 92 miljoen euro. Dat heeft adviescollege Actal berekend. Veel van de regels zijn overbodig of onnodig.

 

 

Actal bracht een samenvatting van haar bevindingen in in een hoorzitting voor een tijdelijke commissie van de Tweede Kamer die zich over de huizenprijzen buigt. De kosten van de regels komen door verschillende oorzaken.

 

- Zo is de Bouwregelgeving volgens Actal zeer complex. Daar door is het voor gewone burgers ondoenlijk om zelf een bouwaanvraag in te dienen en ook bedrijven keizen vaak voor een professionele bouwbegeleiding.

 

- Hard oordeelt Actal over de Energieprestatie-coëfficiënt (EPC): die is ingewikkeld en ondoelmatig. De EPC-Waarde berekening is zeer ingewikkeld door de samenhang tussen de verschillende beleidsdoelen. Zo kan een kleine aanpassing vanwege brandveiligheid enorm doorwerken in de energieprestatie. Verder vallen de milieuopbrengsten in de praktijk vaak tegen, zodanig dat het de vraag is of de EPC-noprm eigenlijk wel helpt in het tegengaan van het broeikaseffect.

 

- Verder noemt Actal welstandsbeslissingen kostbaar en onvoorspelbaar. Die onzekerheid kost geld.

 

- Ook zitten er dubbelingen in de bouwregelgeving die door een bescheidener rol van de overheid kunnen worden weggenomen. Besparingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als er een garantieregeling (zoals Woningborg) van toepassing is; als het gaat om de bouw van (gecertificeerde) cataloguswoningen en/of vooraf gefabriceerde onderdelen (bijvoorbeeld een dakkapel); als er sprake is van particulier opdrachtgeverschap (dan zouden stadaarden kunnen worden losgelaten, zoals het aantal stopcontacten en de lichtinval door vensters in muren.

 

- Bovendien duren procedures en termijnen te lang (en tijd is geld).

 

- Tenslotte is er wat Actal noemt 'Don Quichot-regelgeving'. De bouwregels zijn universeel geformuleerd, terwijl risico’s vaak situationeel zijn bepaald. Actal geeft een paar voorbeelden:

a. Doorvalbeveiliging van trapafscheidingen wordt niet alleen toegepast in een woonomgeving, maar ook in een bedrijfsomgeving (waar risico’s met kleine kinderen zich niet in gelijke mate voordoen).

b. Brandwering wordt berekend op basis van spiegelsymmetrie, ook als een gebouw naast een weg of kanaal staat.

 

bron: www.schildersvak.nl

FNV Bouw: steeds vaker juridische hulp

18 February 2013 door Michel Kapoen

Ruim 10.000 mensen in de bouw- en houtnijverheid klopten in 2012 bij FNV Bouw aan voor juridische hulp. Een nieuw record. Het is bijna 65 procent meer dan in 2008, het laatste jaar voor de economische crisis.

 

De juridische dienst van FNV Bouw bevocht 19 miljoen euro voor haar leden in 2012. In onder meer ontslag-, letselschade- en pensioenzaken. In 2010 en 2011 was dat bedrag ook al zo hoog: 18 respectievelijk 20 miljoen euro.

 

“Hoe een piek tegelijkertijd een dieptepunt kan zijn”, reageert Charley Ramdas, vice-voorzitter FNV Bouw. “Immers de meeste mensen vragen de bond intussen om hulp vanwege ontslag. Voor de crisis ging het vooral over arbeidsvoorwaarden: over afspraken die werkgevers niet nakwamen over loontoeslagen of reiskostenvergoedingen. Nu gaat het bijna alleen nog maar over ontslag! In 2008 telden we 743 ontslagdossiers, in 2012 vijf keer zoveel: 3.686 ontslagdossiers. En uit niets blijkt dat het in 2013 minder wordt. Sterker nog, uit de nieuwste CBS-cijfers blijkt dat de economie blijft krimpen. En in de laatste zes weken is de werkloosheid in de bouw nog verder toegenomen."

 

"We blijven onze leden bij ontslagdreiging dan ook oproepen zich te melden bij ons, want met zijn allen hebben ze gewoon recht op al die miljoenen. Juist dankzij het trouwe jarenlange lidmaatschap van veel van onze leden zijn wij in staat onze kwalitatief goede juridische dienstverlening op hoog peil te houden. En kunnen we ook in deze voor de bouw zo sombere tijden veel blijven betekenen voor onze mensen. Aan de andere kant blijven we dit kabinet oproepen sneller grote (infra)structurele bouwprojecten naar  voren te halen; zodat goede vakmensen die nu werkloos thuis zitten weer snel aan de slag kunnen.”

 

Bron: www.schildersvak.nl