DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Uitzonderlijk veel faillissementen in 2013

In februari 2013 zijn 755 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het hoogste aantal ooit in een maand. Ook in januari waren er veel faillissementen (734). Dat meldt het CBS.

 

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

 

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in februari uit op 680. Dat is de hoogste stand sinds de start van de reeks in 1981. Voor de piek in februari schommelde het driemaandsgemiddelde een half jaar rond de 600.


Bouwsector

Naar aanleiding van de CBS-cijfers luidt FNV Bouw nog maar weer de noodklok. “De bouwsector wordt ook nu weer het hardst getroffen. We zitten nu al op ruim 50.000 werklozen in de bouw. De komende twee jaar komen daar, als er niets gebeurt, nog eens ruim 27.000 bij”, aldus FNV Bouw vicevoorzitter Charley Ramdas. “Wij blijven pleiten voor investeringen in het energiezuinig maken van bestaande woningen. Het wordt tijd dat de 150 miljoen euro die de overheid beschikbaar stelt andere investeerders als banken en pensioenfondsen over de streep trekt om mee te investeren.”

 

“Daarnaast kun je als overheid woningcorporaties stimuleren duurzaam te gaan (ver)bouwen. Bijvoorbeeld vanuit de verhuurdersheffing-gelden.Of kantoorpanden laten ombouwen tot woningen. Daarmee investeer je zowel in de economie als in al die vakmensen die we straks met zijn allen weer zo hard nodig hebben in de bouwsector. Dat is noodzakelijk om de sector uit de malaise te halen.”