Het Nieuwe Bouwen op de Dag van de Bouw

Zaterdag 1 juni 2013 staat de Dag van de Bouw in het teken van het Nieuwe Bouwen. De keuze voor dit specifieke thema geeft aan dat de bouw zich zichtbaar en positief ontwikkelt. De bouw is een broedplaats van innovatie en nieuwe concepten. 

Het Nieuwe Bouwen kenmerkt zich door beter, sneller en goedkoper bouwen door ketensamenwerking en door middel van virtuele concepten. Er zijn vaak meerdere partijen bij een bouwproject betrokken, zoals architecten, aannemers, constructeurs, installateurs, adviseurs en opdrachtgevers. Zij leveren allemaal een bijdrage aan het te realiseren project. Inbreng van deze verschillende partijen kan leiden tot misverstanden en onnodige kosten. Door Building Information Modelling (BIM) kunnen deze partijen samen virtueel ontwerpen en digitaal informatie delen. BIM digitaliseert het bouwproces en maakt samenwerking in 3D mogelijk. Alle partijen zien meteen wat de gevolgen van hun inbreng zijn tijdens het bouwproces. Door deze methode bouwen zij samen beter en verloopt het ontwerpproces vlotter en worden er minder fouten gemaakt. Op de Dag van de Bouw laten leden van Bouwend Nederland zien hoe het Nieuwe Bouwen bij hen wordt toegepast.Zaterdag 1 juni 2013 staat de Dag van de Bouw in het teken van het Nieuwe Bouwen. De keuze voor dit specifieke thema geeft aan dat de bouw zich zichtbaar en positief ontwikkelt. De bouw is een broedplaats van innovatie en nieuwe concepten. 


http://www.dagvandebouw.nl/