Extra controle op discriminatie bij uitzendbureaus

Brancheorganisatie ABU gaat scherper toezien op de naleving van antidiscriminatieregels bij uitzendbureaus. Het pakket maatregelen dat de ABU bespreekt met de Tweede Kamercommissie, bevat niet alleen extra voorlichting over de gedragsregels maar ook controles door middel van steekproeven.

 

De ABU, waar onder andere de in de schildersbranche actieve uitzendbureaus Faber Personeelsdiensten en Opstap lid zijn, neemt deze maatregelen nadat eind vorig jaar uit een onderzoek door twee studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam bleek dat veel uitzendbureaus gevoelig zijn voor discriminerende verzoeken. Branchebreed geldt dat voor 77% van de bureaus. Onder leden van de grootste brancheorganisatie ABU gaat het om 63%.

 

Aart van der Gaag, ABU-directeur: "Juist als brancheorganisatie vinden we het belangrijk om iedereen zonder onderscheid te bemiddelen. Dat gebeurt ook op grote schaal. Jaarlijks helpt de uitzendsector veel allochtonen aan een baan. Kennelijk is er gevoeligheid om mee te werken aan discriminatie. Daar willen we niet en daarom gaan we onze leden helpen dat te voorkomen. We hebben een doelgericht plan van aanpak."

 

De uitzendbranche is een van de grootste werkgevers in Nederland. Jaarlijks gaan er 734.000 uitzendkrachten aan de slag. Onder hen bevinden zich 132.000 allochtonen. Juist omdat de uitzendbranche zo’n grote bemiddelaar van allochtone werknemers is, was de ABU onaangenaam verrast door de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij werden uitzendbureaus benaderd door een fictief bedrijf met het verzoek om werknemers, maar liever geen Marokkanen, Turken of Surinamers. Veel uitzendbureaus gingen mee in dit verzoek.

 

Van der Gaag: "De uitkomst van het onderzoek toont wel aan dat wij nog meer moeten doen om aan onze leden duidelijk te maken hoe te handelen bij een dergelijk verzoek. Dat gaan we doen. Tegelijkertijd vind ik het ook een verantwoordelijkheid van bedrijven die uitzendkrachten inhuren om zich niet schuldig te maken aan dit soort verzoeken."

 

Maatregelen

De ABU brengt bij zijn leden reeds bestaande ABU-Gedragsregels ter voorkoming van discriminatie opnieuw onder de aandacht. Daarvoor gebruikt de brancheorganisatie haar publicatiemiddelen. Daarnaast worden speciale workshops georganiseerd waarbij intercedenten getraind worden in het omgaan met discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Ook zal de ABU speciale informatiepakketten ter beschikking stellen waarin adviezen, handreikingen, scripts en regels aan intercedenten worden aangeboden.

 

Onderzoek

Eens in de twee jaar voert de ABU onder zijn leden een sociale enquête uit. In het onderzoek van 2012 zal worden onderzocht wat uitzendorganisaties organiseren ter voorkoming van discriminatie en hoe vervolgens de ABU hierbij kan adviseren. Het is belangrijk dat uitzendbureaus beleid hebben, waardoor intercedenten discriminerende verzoeken zonder omhaal kunnen weigeren. Daarnaast zal de ABU monitoren in welke mate discriminatie voorkomt. Dit onderzoek, waarvoor een externe partij wordt ingeschakeld, zal ook in 2012 worden uitgevoerd

 

Bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/