Oudste verfmakerij gevonden

Een groep internationale wetenschappers heeft bewijs gevonden dat de eerste mensen zo;n 100.000 jaar geleden, in staat waren grondstoffen te zoeken, op te slaan en met elkaar te combineren. Deze belangrijke stap in het menselijk kenvermogen werd ingezet voor het maken van verf.

 

Het gezelschap onderzoekers (uit Noorwegen, Zuid-Afrika, Frankrijk en Australië) publiceert haar bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Science, waarover Nature News bericht. Ze onderzochten de opgravingen van een grot in Zuid Afrika, Blombos Cave, die in 2008 ontdekt werd.

In de grot werden schelpen gevonden temidden van gereedschappen zoals maalstenen, hamers, een voorraad houtskool en. In één van de schelpen (van de typisch Zuid-Afrikaanse soort perlemoen abalone) werden resten van een okerrijk mengsel gevonden.

 

Verfformules

Voor de onderzoekers is vooral van belang om te constateren dat de eerste mensen (de grot dateert van 100.000 jaar geleden) al in staat waren om een gecompliceerd proces te bedenken waarbij verschillende grondstoffen bewerkt werden om uiteindelijk een eindproduct te produceren. Belangrijk is dat alles er op wijst dat en niet 'zomaar' iets gedaan werd, maar duidelijk volgens procedures en formules gewerkt werd. 

De precieze functie van het okerrijke mengsel is, om eerlijk te zijn, niet helemaal zeker. Maar de onderzoekers vermoeden dat het om een product voor decoratiedoeleinden of mogelijk voor huidbescherming bedoeld is.

 

bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/