Schildersbedrijven vrezen tekort aan personeel

  

De schildersbranche verwacht op korte termijn een tekort aan goed geschoold personeel. Als oplossing zien de bedrijven, naast promotie van de branche onder jongeren, een belangrijke rol weggelegd voor mechanische applicatie. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in februari 2014 is uitgevoerd onder 75 schildersbedrijven met personeel.

 

Het dreigende tekort van goed geschoold personeel hangt al geruime tijd als het zwaard van Damocles boven de bouwsector. Er is onvoldoende instroom van jongeren in de vakopleidingen en de gemiddelde leeftijd van de bouwprofessional ligt vrij hoog. Er zal in de komende jaren dan ook een grotere uitstroom zijn van gepensioneerden, dan een instroom van jongeren. De economische recessie die ook de bouwsector de afgelopen jaren in zijn greep hield, heeft een tijdelijke rem op deze ontwikkeling gezet. Er was minder vraag naar personeel, waardoor de (natuurlijke) uitstroom geen bedreiging vormde.

 

Nu de bouwsector eindelijk weer lijkt aan te trekken wordt het tekort aan goed geschoold personeel weer een actueel thema. De hoeveelheid werk groeit, maar de recessie heeft een flinke krater geslagen in de arbeidsvoorraad. Op korte termijn kan dit nog opgevangen worden met de huidige werkzoekenden, maar op de langere termijn zal het dreigende tekort uiteindelijk bewaarheid worden. Naar verwachting zal de renovatie- en onderhoudssector hier als eerste iets van merken, omdat deze sector het eerst profiteert van de verbeterde omstandigheden.

 

USP heeft 75 schildersbedrijven met personeel gevraagd naar hun verwachtingen. Maar liefst 13% van deze bedrijven verwacht al binnen een jaar problemen te gaan krijgen om goed geschoold personeel te vinden. Nog eens 31% denkt binnen nu en vijf jaar iets te gaan merken van een tekort aan personeel. Met name de grote schildersbedrijven verwachten op korte termijn problemen; een kwart verwacht al dit jaar moeite te hebben om personeel aan te trekken. Deze uitkomst is in lijn met het deze week gepresenteerde sectorplan Schilderen & Onderhoud en Afbouw, waarin al over vier jaar serieuze tekorten worden verwacht voor de sector.

 

Het is dus duidelijk dat zonder acties de schildersbranche in de komende jaren zal gaan kampen met tekorten. Om deze dreiging het hoofd te bieden zijn er grofweg twee oplossingen die niet in elkaars vaarwater liggen; het vergroten van de instroom en het mogelijk maken om dezelfde hoeveelheid werk met minder handen te kunnen uitvoeren. Schilders zelf zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor meer gebruik van mechanische applicaties, zoals spuitapparatuur.

 

Zij zien logischerwijze geen oplossing in het verkleinen van hun rol in het onderhoudsproces, maar aan opdrachtgeverzijde kunnen deze oplossingen mogelijk op meer enthousiasme rekenen. Een kleiner deel van de schilders verwacht dat de oplossing voor het tekort kan worden geboden door de verffabrikant; 25% is van mening dat betere verven de oplossing kunnen vormen voor het dreigende tekort aan personeel.

- See more at: http://www.schildersvak.nl/nieuws/id6052-schildersbedrijven-vrezen-tekort-aan-personeel.html#sthash.avUKT1sX.dpuf