DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Nieuws - overzicht

Zuid-Holland steekt geld in rijksmonumenten

26 July 2013 door Michel Kapoen

De subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland wordt in 2013 volledig benut. Voor restauraties van rijksmonumenten was 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het merendeel van de aanvragen gaat over de restauratie van kerken en molens, zoals de Dorpskerk in Woubrugge, de kerk in Numansdorp, de Tiendwegmolen in Streefkerk en molen Drie Koornbloemen in Schiedam.

 

Er zijn meer aanvragen dan waarvoor geld beschikbaar was. Hierdoor moesten Gedeputeerde Staten een afweging maken, op basis van rangschikkingscriteria. Hieronder vallen de bouwtechnische staat van het monument, de hoogte van de cofinanciering, herbestemming, bevordering van de werkgelegenheid en het creëren van leerling-werkplaatsen.

 

Nieuw dit jaar is de eis van minimaal 50% cofinanciering. Dit houdt in dat minimaal de helft van de kosten voor restauratie op een andere manier betaald moet worden dan met geld uit de subsidie. Voor de restauraties waarvoor nu subsidie is verleend, ligt deze eigen bijdrage op gemiddeld 63%, 
ruim meer dus dan de eis van 50%. 

Provincies zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de verdeling van het geld voor restauraties van monumenten. Per jaar is voor Zuid-Holland 3 miljoen euro beschikbaar. De provincie geeft in haar Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 aan de helft hiervan te besteden aan de 
restauratie van rijksmonumenten. De andere helft wordt besteed aan restauraties, die binnen de zogenoemde Erfgoedlijnen vallen. 

 

Bron: www.schildersvak.nl

Brug zonder hobbels

19 July 2013 door Michel Kapoen

Automobilisten kunnen straks zonder enige hobbel de nieuwe stadsbrug van Nijmegen passeren. De asfaltdeklaag loopt ononderbroken door en alle bewegingen van het kunstwerk worden daaronder opgevangen door een integraalvoeg.

 

De stootplaat, die voor een soepele overgang zorgt van aardebaan naar kunstwerk is bij de integraalvoeg verankerd aan het kunstwerk. Alle bewegingen van de brug onder invloed van de temperatuur manifesteren zich dus aan het vrije einde van de stootplaat. Daar bevindt de stootplaat zich al wat dieper onder het wegdek.

 

Daaroverheen heeft BAM Wegen een uitgekiend pakket neergelegd van heel flexibel asfalt, afgewisseld met wapeningsnetten van glasvezel. Die overbruggen volgens de aannemer moeiteloos de 2,5 centimeter werking die de brugconstructie maakt onder invloed van de dagelijkse temperatuurschommelingen.

 

Bron: www.cobouw.nl

 

Eerste HIsarna staal

19 July 2013 door Michel Kapoen
Tata Steel in IJmuiden heeft er een succesvolle derde proef opzitten met het nieuwe hoogovenconcept HIsarna, waarbij er voor de eerste keer staal is gemaakt van het ruwijzer uit de cycloonoven.


Tijdens de proef toonde het staalbedrijf aan dat HIsarna voor langere tijd (drie dagen) continu kan draaien. Daarbij varieerde men met het soort kolen en ijzererts.

 

Groot voordeel van HIsarna is dat kolen en ijzererts zonder voorbewerking zijn te gebruiken. Zodoende vervalt de milieubelastende productie van kooks (kolen) en senter en pellets (ijzererts). Het proefproject in IJmuiden maakt deel uit van het internationale ULCOS-project (Ultra-Low CO2 Steel making) om de koolstofdioxide-uitstoot in het energie-intensieve staalproductieproces te verminderen.

 

De derde proef, die zo’n beetje de hele maand juni in beslag nam, is nog lang niet het einde van de proefperiode. Na bestudering van de testresultaten, gaat Tata Steel weer sleutelen aan de pilot plant en volgt er een vierde serie tests. Als die succesvol verloopt, komt er een vijf tot zes keer zo grote proefinstallatie. Deze dient als laatste tussenstap op weg naar een installatie op industrieële schaal.

 

Tata Steel denkt dat de technologie over twintig jaar voldoende is doorontwikkeld en getest om wereldwijd in staalfabrieken te worden toegepast. Volgens het staalbedrijf zou het vervangen van traditionele hoogovens met kooks-, sinter- en pelletfabrieken voor HIsarna-installaties 20 % schelen in de koolstofdioxide-uitstoot.

 

Bron: www.technischweekblad.nl