DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Nieuws - overzicht

Nationale schilderdag

3 April 2013 door Michel Kapoen

Dat wil zeggen, het is vandaag voor de tiende keer Nationale Schilderdag, georganiseerd door Sigma Coatings. Medewerkers van Sigma trokken er vandaag op uit om hun waardering voor schilders uit te drukken.

 

 

Ruim zestig teams met Sigma-medewerkers bezochten vandaag zo’n 1.000 bouwplaatsen door heel Nederland gewapend met koffie, koek en een presentje, een t-shirt met daarop 'Goed Bezig'. Ook Sigma-baas Gert Rademaker was in Den Bosch van de partij en vindt dat het ook in tijden van crisis belangrijk om te investeren in dit soort contacten.

 

bron; www.schildersvak.nl

Aanval op wanbetalers ingezet.

26 March 2013 door Michel Kapoen

Sinds 16 maart is de 'wet Bestrijding Betalingsachterstanden bij handelstransacties' van kracht. Hiermee voert Nederland de Europese Richtlijn op dit gebied uit.

 

De nieuwe wet dient ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelsvorderingen tussen ondernemers. Hierdoor krijgen schuldeisers uit het mkb meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan.

 

Als er contractueel niets wordt vastgelegd, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van de ontvangst van de factuur betaald worden. Voor handelstransacties tussen ondernemingen geldt een maximale betaaltermijn van 60 dagen.

 

Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. De overheid moet voortaan haar facturen binnen 30 dagen betalen. De mogelijkheden om bij overeenkomsten af te wijken van de (hoogte van) wettelijke rente bij te late betalingen wordt voor overheden verder beperkt.

 

bron: www.schildersvak.nl

Verdachte ondernemers uitzendsector op de korrel.

18 March 2013 door Michel Kapoen

Vorig jaar hebben de Inspectie SZW en de Belastingdienst ruim 1.300 uitzendbureaus geïnspecteerd. Hierbij is voor ruim €5 miljoen aan boetes opgelegd. Dat meldt het ministerie van SZW.

 

Het kabinet wil voorkomen dat malafide ondernemers in de uitzendbranche opnieuw in de fout gaan. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van malafide uitzendbureaus.

 

Naast de reguliere controles is het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus, een samenwerking tussen Inspectie SZW en Belastingdienst, de afgelopen maanden 42 onderzoeken gestart waarbij 66 uitzendbureaus en 116 inlenende bedrijven zijn betrokken. In 10 van deze onderzoeken is inmiddels illegale tewerkstelling, onderbetaling, valsheid in geschriften of uitbuiting geconstateerd.

De komende tijd pakt het kabinet misstanden in de uitzendbranche verder aan. Centraal hierbij staat het voorkomen dat personen achter het uitzendbureau die eerder in de fout gingen, opnieuw frauderen. Daarom worden niet alleen bedrijven beboet, maar ook de verantwoordelijke persoon daarachter. De Kamer van Koophandel gaat de Inspectie SZW signalen doorgeven als verdachte personen  weer een bedrijf starten en de Belastingdienst gaat alle verdachte doorstarters onderzoeken om te kijken of openstaande vorderingen alsnog kunnen worden geïnd.

De uitzendsector werkt mee om de kwaliteit van uitzendbureaus te verbeteren. In 2012 heeft de Stichting Normering Arbeid (SNA) van bijna 400 ondernemingen het certificaat ingetrokken en 4.000 ondernemingen aangeschreven met de vraag zich te laten certificeren. De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) heeft in 2012 vastgesteld dat uitzendkrachten voor ruim €7,4 miljoen benadeeld zijn. De betrokken uitzendbureaus moeten dit alsnog uitbetalen.

Minister Asscher: "De overheid en de sector zitten er bovenop om misstanden in de uitzendbranche aan te pakken. Mensen moeten beschermd worden tegen uitbuiting en onderbetaling. Onze gezamenlijke inspanning levert resultaat op. Daar gaan we de komende tijd mee door."

 

Het kabinet wil dat iemand die zich schuldig maakt aan faillissementsfraude, een bepaalde tijd geen ondernemer meer mag zijn. Ook wordt bekeken hoe ‘naming & shaming’ van malafide uitzendbureaus én de inlenende bedrijven kan worden toegepast. In september zal minister Asscher de Tweede Kamer informeren over de voortgang.

Bij de aanpak van malafide uitzendbureaus werkt het ministerie van SZW nauw samen met de brancheorganisaties, uitvoeringsorganisaties zoals UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten.

 

Bron: www.schildersvak.nl