DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Nieuws - overzicht

Schildersbedrijven vrezen tekort aan personeel

24 February 2014 door Michel Kapoen

  

De schildersbranche verwacht op korte termijn een tekort aan goed geschoold personeel. Als oplossing zien de bedrijven, naast promotie van de branche onder jongeren, een belangrijke rol weggelegd voor mechanische applicatie. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in februari 2014 is uitgevoerd onder 75 schildersbedrijven met personeel.

 

Het dreigende tekort van goed geschoold personeel hangt al geruime tijd als het zwaard van Damocles boven de bouwsector. Er is onvoldoende instroom van jongeren in de vakopleidingen en de gemiddelde leeftijd van de bouwprofessional ligt vrij hoog. Er zal in de komende jaren dan ook een grotere uitstroom zijn van gepensioneerden, dan een instroom van jongeren. De economische recessie die ook de bouwsector de afgelopen jaren in zijn greep hield, heeft een tijdelijke rem op deze ontwikkeling gezet. Er was minder vraag naar personeel, waardoor de (natuurlijke) uitstroom geen bedreiging vormde.

 

Nu de bouwsector eindelijk weer lijkt aan te trekken wordt het tekort aan goed geschoold personeel weer een actueel thema. De hoeveelheid werk groeit, maar de recessie heeft een flinke krater geslagen in de arbeidsvoorraad. Op korte termijn kan dit nog opgevangen worden met de huidige werkzoekenden, maar op de langere termijn zal het dreigende tekort uiteindelijk bewaarheid worden. Naar verwachting zal de renovatie- en onderhoudssector hier als eerste iets van merken, omdat deze sector het eerst profiteert van de verbeterde omstandigheden.

 

USP heeft 75 schildersbedrijven met personeel gevraagd naar hun verwachtingen. Maar liefst 13% van deze bedrijven verwacht al binnen een jaar problemen te gaan krijgen om goed geschoold personeel te vinden. Nog eens 31% denkt binnen nu en vijf jaar iets te gaan merken van een tekort aan personeel. Met name de grote schildersbedrijven verwachten op korte termijn problemen; een kwart verwacht al dit jaar moeite te hebben om personeel aan te trekken. Deze uitkomst is in lijn met het deze week gepresenteerde sectorplan Schilderen & Onderhoud en Afbouw, waarin al over vier jaar serieuze tekorten worden verwacht voor de sector.

 

Het is dus duidelijk dat zonder acties de schildersbranche in de komende jaren zal gaan kampen met tekorten. Om deze dreiging het hoofd te bieden zijn er grofweg twee oplossingen die niet in elkaars vaarwater liggen; het vergroten van de instroom en het mogelijk maken om dezelfde hoeveelheid werk met minder handen te kunnen uitvoeren. Schilders zelf zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor meer gebruik van mechanische applicaties, zoals spuitapparatuur.

 

Zij zien logischerwijze geen oplossing in het verkleinen van hun rol in het onderhoudsproces, maar aan opdrachtgeverzijde kunnen deze oplossingen mogelijk op meer enthousiasme rekenen. Een kleiner deel van de schilders verwacht dat de oplossing voor het tekort kan worden geboden door de verffabrikant; 25% is van mening dat betere verven de oplossing kunnen vormen voor het dreigende tekort aan personeel.

- See more at: http://www.schildersvak.nl/nieuws/id6052-schildersbedrijven-vrezen-tekort-aan-personeel.html#sthash.avUKT1sX.dpuf

 

Miljoenen klussen in de bouwsector door vergrijzing

24 February 2014 door Michel Kapoen

De bouw haalt door vergrijzing en nieuw zorgbeleid de komende decennia miljoenen extra opdrachten binnen. Die voorspelling doet ABN AMRO in een donderdag uitgebracht rapport. 

De bouwsector moet een groot aantal seniorenwoningen bouwen en bestaande huizen geschikt maken voor bejaarden.

ABN AMRO verwacht in 2040 een tekort van ruim 750 duizend bejaardenwoningen. Dat komt doordat het aantal 65-plushuishoudens toeneemt en ouderen vaker thuis blijven wonen.

 

Nieuwbouwklussen

 

Het tekort aan seniorenwoningen levert aannemers nieuwbouwklussen op. Doordat de overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen komt er ook meer werk voor verbouwbedrijven en installateurs van hulpmiddelen als trapliften.

ABN AMRO verwacht in Limburg en Zeeland het grootste tekort aan seniorenwoningen. In de Randstad is het tekort het kleinst en in Flevoland verwacht de bank zelfs een overschot aan geschikte woningen.

 

Seniorenwoningen

 

Volgens ABN AMRO is er ook nu al een gebrek aan seniorenwoningen. Op dit moment zouden twee miljoen woningen geschikt zijn voor ouderen.

Dat is volgens de bank onvoldoende voor de 1,9 miljoen 65-plushuishoudens, omdat ook gehandicapten en jongeren in seniorenwoningen wonen. Ouderenbond ANBO meldde vorig jaar een tekort van ruim tachtigduizend woningen.

Na jaren van crisis lijkt de bouwsector langzaam overeind te krabbelen. Het CBS meldde maandag dat de branche na twee jaar van omzetkrimp tekenen van voorzichtig herstel laat zien. De omzet van bouwbedrijven groeide in het laatste kwartaal van vorig jaar met bijna een procent.

 

Door: Novum

Amsterdamse beurs voor het eerst geopend door een robot

24 February 2014 door Michel Kapoen

Een primeur! Vanmorgen is de AEX-beurs in Amsterdam voor de allereerste keer geopend door een robot! De eer viel ten beurt aan een robotarm van de Universiteit Twente.

De robotarm – voluit Light Weight Robot (type LWR4+) – wordt normaliter gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Maar vanmorgen vroeg had deze even een andere taak: de Amsterdamse beurs openen. En dat deed de robot met een gongslag. Masterstudent Jop Huttenhuis had de robot speciaal voor deze gelegenheid geprogrammeerd, zodat deze de gong zonder probleem over Beursplein 5 kon laten schallen.

De gongslag stond symbool voor de samenwerking die de Universiteit van Twente binnen het door de Europese Commissie gelanceerde PETROBOT-project met onder meer het bedrijf Shell aangaat. De universiteit werkt binnen het project aan robots die op den duur mensen die drukvaten en opslagtanks in de olie- gas- en petrochemische industrie inspecteren, moeten vervangen. Nu is zo’n inspectie nog heel tijdrovend en gevaarlijk. Installaties moeten buiten bedrijf worden gesteld voordat inspecteurs er naar binnen kunnen gaan. Dat betekent dat reservoirs niet alleen moeten worden afgesloten, maar daadwerkelijk moeten worden losgekoppeld van de actieve delen van de installatie. Daarna moeten de reservoirs worden schoongemaakt. Dan volgt de inspectie, waarna het reservoir weer moet worden aangesloten. Het is een lange, dure procedure die door de inzet van robots wellicht een stuk gemakkelijker, goedkoper en sneller kan plaatsvinden. En daar wordt sinds eind vorig jaar onderzoek naar gedaan.

Uiteindelijk ontstaat zo hopelijk een werkomgeving waarin robots en mensen zij aan zij werken, maar waarbij robots voornamelijk de gevaarlijke klusjes op zich nemen. De robotarm die vanochtend de beurs opende, weet daar alles van. De robot is uniek omdat er in de arm speciale sensoren zitten waarmee de bewegingen van de robot ‘met gevoel’ bij kunnen worden gestuurd. Hierdoor is deze robotarm heel geschikt voor interacties tussen de robot en mensen.Geschreven op 24 februari 2014 om 10:49 uur door