De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!

Nieuws - schilders

900.000 bezoekers op Open Monumentendagen

16 September 2013 door Michel Kapoen

De 27e Open Monumentendag die dit weekend plaatsvond in het hele land, was wederom een groot succes. Naar schatting hebben circa 900.000 mensen het evenement bezocht. Zij genoten van de vele monumenten van Macht & Pracht, het thema van dit jaar.

 

Grootste topper dit jaar was de Hortus Botanicus in Leiden die recentelijk heropend is en tijdens de Open Monumentendag circa 7.000 bezoekers trok. Andere toppers waren de Rotterdamse voormalige gevangenis Noordsingel, tot voor kort nog in gebruik, en goed voor zo’n 6.000 bezoekers, alsook het Open Luchttheater Lichtenberg in Weert met 3.000 bezoekers.

 

In Utrecht was Paushuize de absolute topper en ook het pand De Truttige Tuyl, het Utrechts Archief, Rechtbank Midden-Nederland en de Vrede van Utrecht-route trokken veel belangstelling. In Amsterdam behoorden het gebouw De Bazel, de Beurs van Berlage, de Oude Kerk, grachtenhuis De Solemne en de ambtswoning van de burgemeester tot de toppers. In Zwolle waren de kerkgebouwen favoriet, in Groningen de Martinikerk en Huize Tavenier.

 

Andere toppers waren het Bisschoppelijk paleis in ’s-Hertogenbosch, de kelder van de Pieterskerk in Leiden, Museum Bronbeek en Kasteel Zypendaal in Arnhem, Kasteel Biljoen in Velp en Huis te Wedde ofwel De Burcht. In Tilburg waren het klooster van de Zusters van Liefde favoriet evenals de rechtbank. In Bloemendaal werd Landgoed Elswout druk bezocht en in Kerkrade Abdij Rolduc.

 

De drukst bezochte gemeenten:
Amsterdam 41.000, Dordrecht 30.000, ’s-Hertogenbosch 22.000, Rotterdam 22.000, Zwolle 20.000, Bergen op Zoom 19.000, Deventer 16.000, Delft 13.000, Utrecht 12.500, Groningen 12.000, Leiden 12.000, Arnhem 10.000, Tilburg 10.000, Weert 6.000, Rheden-Rozendaal 5.000, Apeldoorn 5.000, Súd West-Fryslân 4.500, Alkmaar 3.000, Gouda 3.300.

 

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, georganiseerd om de publieke belangstelling en het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Duizenden monumenten in Nederland zijn dat weekend gratis toegankelijk voor publiek, hiermee is het één van de grootste culturele evenementen van Nederland. De Open Monumentendag is onderdeel van de European Heritage Days.

 

Bron: www.schildersvak.nl

 

Roze geverfd huis moet over

1 August 2013 door Michel Kapoen

In Engeland is het gebruikelijk de gevels van panden een pastel gekleurde tint mee te geven. Zet je die kleur iets harder aan dan is het niet onmogelijk dat de gemeente gaat protesteren. Het gebeurde in het Engelse Kennford. Conclusie: overschilderen.

 

Eigenaresse Ann Kennedy is er goed 'ziek’ van. Volgens haar heeft het huis altijd een vergelijkbare kleur gehad en heeft ze die alleen maar ‘hersteld’.  De gemeente ontkent een vergunning te hebben gegeven voor het schilderwerk van het huis uit de 17e eeuw.

 

Gemeenteraadslid Mary Colclough geeft aan dat de nieuwe kleur ‘afsteekt bij de rest van de stad’. Collega Joan Lambert is het daarmee eens en noemt de kleur ‘te levendig’.

 

Kennedy heeft drie jaar de tijd gekregen om het over te schilderen, een soort van compromis. ‘Iedereen ziet kleuren anders. Wat de een als opzichtig beschouwt, vindt de ander acceptabel’, laat Kennedy de BBC weten.

 

Bron: www.schildersvak.nl 

Zuid-Holland steekt geld in rijksmonumenten

26 July 2013 door Michel Kapoen

De subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland wordt in 2013 volledig benut. Voor restauraties van rijksmonumenten was 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het merendeel van de aanvragen gaat over de restauratie van kerken en molens, zoals de Dorpskerk in Woubrugge, de kerk in Numansdorp, de Tiendwegmolen in Streefkerk en molen Drie Koornbloemen in Schiedam.

 

Er zijn meer aanvragen dan waarvoor geld beschikbaar was. Hierdoor moesten Gedeputeerde Staten een afweging maken, op basis van rangschikkingscriteria. Hieronder vallen de bouwtechnische staat van het monument, de hoogte van de cofinanciering, herbestemming, bevordering van de werkgelegenheid en het creëren van leerling-werkplaatsen.

 

Nieuw dit jaar is de eis van minimaal 50% cofinanciering. Dit houdt in dat minimaal de helft van de kosten voor restauratie op een andere manier betaald moet worden dan met geld uit de subsidie. Voor de restauraties waarvoor nu subsidie is verleend, ligt deze eigen bijdrage op gemiddeld 63%, 
ruim meer dus dan de eis van 50%. 

Provincies zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de verdeling van het geld voor restauraties van monumenten. Per jaar is voor Zuid-Holland 3 miljoen euro beschikbaar. De provincie geeft in haar Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 aan de helft hiervan te besteden aan de 
restauratie van rijksmonumenten. De andere helft wordt besteed aan restauraties, die binnen de zogenoemde Erfgoedlijnen vallen. 

 

Bron: www.schildersvak.nl