De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!

Nieuws - schilders

Symposium ‘Veilig werken op hoogte’ tijdens SGA

12 July 2013 door Michel Kapoen

VSB, Arbouw en het Platform Preventie Valgevaar van het HBA organiseren op woensdag 16 oktober het symposium ‘Veilig werken op hoogte’. Het evenement valt samen met de S.G.A. Vakdagen in Gorinchem.

 

Tijdens het symposium ‘Veilig werken op hoogte’ staan de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers, de controles van Inspectie SZW, het A-blad Ladders en Trappen en hangbruginstallaties centraal.  Het evenement staat open voor bedrijven die actief zijn in de bouw-, afbouw-, schilder- en gevelonderhoudsector. Ook medewerkers van bedrijven, die voor hun dagelijkse werk zijn aangewezen op een werkplek op hoogte zijn van harte welkom.

 

Kosteloos

Aan de kennisbijeenkomst kan kosteloos worden deelgenomen door bedrijven en werknemers die dagelijks op hoogte werken. Het symposium wordt afgesloten met een netwerklunch die de deelnemers in staat stelt om onderling informatie uit te wisselen. Vervolgens kan direct de beursvloer van de SGA Vakdagen worden betreden.

 

Het voorlopige symposiumprogramma staat hieronder. Binnenkort is het definitieve programma te vinden op de website www.vsb-online.nl. Geïnteresseerden kunnen zich hier ook aanmelden voor het evenement.

 

Voorlopig programma symposium ‘Veilig werken op hoogte’

16 oktober 2013, Evenementenhal Gorinchem

 

10.30 uur             Ontvangst

 

11.00 uur             Welkom namens Arbouw, HBA Platform Preventie Valgevaar en VSB, door de dagvoorzitter

 

11.05 uur             De branche de maat genomen
In april/mei van dit jaar hield de Inspectie SZW opnieuw gerichte acties op binnenstedelijke bouwplaatsen. Is er geleerd van de vorige acties? Staat de branche er beter voor in 2013, of is er nog een lange weg te gaan? Namens de Inspectie SZW wordt een toelichting gegeven op het (on)veilig werken op hoogte en het werken met  (rol)steigers in het bijzonder.

 

11.30 uur             Hangbruginstallaties opnieuw ontdekt
Als alternatief voor andere werkmethoden, wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van hangbruginstallaties. Deze worden tijdelijk bevestigd aan objecten in de bouw en industrie, gebruikt  voor ‘recht-toe, recht-aan’ werkzaamheden of als tailor-made oplossing voor lastige klussen. Ook door de schilders-, afbouw- en gevelonderhoudsbranche zijn de hangbruginstallaties opnieuw ontdekt: de (on)mogelijkheden worden in beeld gebracht en er wordt ingegaan op belangrijke efficiency en veiligheidsaspecten.

 

12.00 uur             Pauze

 

12.30 uur             De trap als sport op de ladder van de veiligheid
Het A-blad Ladders en Trappen van Arbouw is een belangrijk document, waarin niet alleen wordt ingegaan op het arbeidsmiddel om hoogteverschillen te kunnen overbruggen, maar ook om -bij uitzondering-  op te werken. Hoe zit dat met trappen? Hoe komt de vakman tot de keuze van de juiste werkplek op hoogte en waarop moet hij vervolgens letten? Wordt de keuze voor veilig(er) werken ook bemoeilijkt door de crisis?

 

13.00 uur             Het nieuwe veiliger opbouwen van rolsteigers
Om met rolsteigers telkens veiliger te kunnen werken en deze nog beter te kunnen inzetten bij het dagelijkse werk, heeft Arbouw het A-blad Rolsteigers ontwikkeld. Deze is onlangs geactualiseerd, waarbij de branche heeft geïnvesteerd in nieuwe producten om nog veiliger te kunnen werken. Het uitgangspunt is: waarom zou je onveilig werken als het nu ook veiliger kan? Tijdens de presentatie passeren nieuwe producten en methoden, die inspelen op gebruiksgemak en veiligheid, de revue.

 

13.30 uur             Afsluiting, gevolgd door een bezoek aan de toolboxmeetings en demonstraties ladders, rolsteigers en hangbruginstallaties op het Plein van Arbouw, HBA Platform Preventie Valgevaar en de VSB

 

Bron: www.schildersvak.nl

Mini-symposium over schildersvak

21 June 2013 door Michel Kapoen

Het samenwerkingsverband Schildersopleiding Regio Peelland (SOR) in Mierlo organiseert op donderdagavond 27 juni een mini-symposium over heden en toekomst van de schildersbranche. Enkele prominente sprekers uit de sector zullen hierover aan het woord komen, waaronder voorzitter Ruud Maas van OnderhoudNL.

 

"De huidige economische situatie in ons land stemt ons niet erg hoopvol. In ons werkgebied, High Tech Zuid-Oost Brabant' en Noord-Limburg, begint het voor onze branche stees nijpender te worden'', aldus voorzitter Henny van Gemert van SOR Peelland. "Op dit moment telt het UWV in deze regio meer dan 300 werkzoekende schilders."

 

"Voor ons, als SOR Peelland, aanleiding om een mini-symposium te organiseren. Dit, om zodoende onze ongerustheid te kunnen delen, om elkaar moed in te praten en elkaar lichtpunten te laten zien",  zegt Van Hemert. "Een objectieve bijeenkomst dus zonder kleur of richting, bedoeld voor de hele branche."

 

SOR Peelland in Mierlo is in 2011 opgericht door regionale schildersbedrijven. Doel van deze oprichting is het mogelijk maken van opleiden van jongeren in de bedrijfstak in de regio Peelland. Door middel van een goed netwerk houdt men zich bezig met de werving en selectie van leerlingen en het opleiden van deze leerlingen in combinatie met een intensieve begeleiding. Via een sterk op de praktijk gerichte opleiding wordt aan de leerlingen een werkgarantie geboden voor de duur van de opleiding (veelal 2 jaar).

 

Bron: www.schildersvak.nl

Vondst oud behang onder Chinees behang Bunnik

31 May 2013 door Michel Kapoen

Tijdens de restauratie van het 18e-eeuwse Chinese papieren behang in de salon van landhuis Oud Amelisweerd te Bunnik is een opmerkelijke vondst gedaan: achter het Chinese behang blijkt nog een behang bewaard gebleven. Dit op doek geschilderd behangsel toont grote trompe-l’oeillijsten tegen een groene achtergrond.

 

Er blijkt echter meer aan de hand te zijn. Onder de groene schildering bevindt zich een rijke voorstelling van een met guirlandes gedecoreerde vaas en medaillons. Het onderzoek is gedaan met röntgen- en infraroodtechnieken en werd uitgevoerd door de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en Ige Verslype, schilderijenrestaurator bij het Rijksmuseum in Amsterdam en onderzoeker in het VIDI-project (NWO-TU-Delft).

 

Bij het onderzoeken van het linnen behangsel dat tevoorschijn kwam na de afname van het Chinees behang zagen de restauratoren van de SRAL onder leiding van Nico van der Woude in strijklicht verfstreken die niet zichtbaar waren aan het groene verfoppervlak. Deze lijnen werden overgetrokken op plastic. Tijdens een eerste onderzoek door de SRAL kon met behulp van röntgenfotografie en opnamen met een thermische camera en infrarood reflectografie door de groene verflaag worden ‘heen gekeken’. Hiermee werd aangetoond dat zich onder de egaal groene verflaag een rijke voorstelling van met guirlandes gedecoreerde vaas en medaillons bevindt. Deze schilderingen hebben een grote mate van verfijning en detaillering en blijken volledig intact te zijn onder de latere verflaag.

 

Om deze voorstelling in zijn geheel in kaart te brengen en in een later stadium, virtueel te reconstrueren, heeft het VIDI-project: From isolation to coherence: an integrated technical, visual and historical study of 17th- and 18th century Dutch painting ensembles (TU Delft, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) de kamer in zijn geheel met infraroodreflectografie verder onderzocht.

 

De resultaten zijn verbluffend, aldus de specialisten. Een gedetailleerde voorstelling van hoge kwaliteit met engeltjes in gedecoreerde medaillons gevat in geschilderde kaders is zichtbaar gemaakt. Door zorgvuldige analyse van deze opnamen blijken de geschilderde kaders bovendien in vorm te zijn gewijzigd. Dit wijst er op dat het op doek geschilderde behangsel maar liefst drie verschillende fasen moet hebben gehad in een korte periode van slechts zo’n 40 jaar tijd. Heel bijzonder is dat deze veranderingen die zich vanaf de bouw van het huis omstreeks 1770 kort na elkaar hebben voltrokken, gaaf bewaard zijn gebleven. Na twee eeuwen voor het blote oog verborgen te zijn geweest, zijn deze drie tijdslagen nu voor het eerst zichtbaar geworden met behulp van materiaal technisch onderzoek.

 

Het VIDI-project
Het NWO Vernieuwingsimpuls VIDI-project onder leiding van dr. Margriet van Eikema Hommes, senior onderzoeker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderzoekt voor het eerst de productie- en behandelingsgeschiedenis als ook de oorspronkelijke verschijning en visuele samenhang van 17de en 18de-eeuwse geschilderde kamers binnen een (kunst)historische context. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een interdisciplinair team met kunsthistorici, een restaurator en een conserveringswetenschapper. Het project is van groot belang voor het behoud van deze schilderijenensembles, een uniek deel van ons cultureel erfgoed dat sterk is ondergewaardeerd en ernstig wordt bedreigd.

 

Bron: www.schildersvak.nl