De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!

Nieuws - schilders

Aantal startende schilders neemt af.

10 April 2013 door Michel Kapoen

Het totaal aantal startende bedrijven overtreft nog altijd het aantal stoppers. Toch zijn het afgelopen jaar aanzienlijk minder bedrijven begonnen dan het jaar ervoor. En in de met name de gespeciliseerde bouwbedrijven neemt het aantal starters af

 

Onderzoeksbureau Statline meldt dat in 2012 meer bedrijven werden opgericht dan opgeheven. Het aantal bedrijven in Nederland stijgt nog steeds, al sinds de meting is gestart in 2007. Maar het aantal oprichtingen lag met 144 duizend wel flink lager dan in 2011 (162 duizend). Tegelijkertijd is het aantal opheffingen in 2012 toegenomen tot ruim 97 duizend.

 

Grootste daling

De meeste starters gingen aan de slag in de bouw, handel en zakelijke dienstverlening, maar dit zijn ook de branches met de meeste opheffingen.

 Alle branches laten in 2012 een afname zien van het aantal oprichtingen. In totaal werden 12 procent minder bedrijven opgericht dan in 2011. De bouw kende, volgens Statline, de grootste daling met 20 procent. Onder de zelfstandige specialisten zoals stukadoors, loodgieters, schilders en glaszetters was de afname het grootst. De daling van het aantal starters in de logistieke sector was in 2012 het kleinst.

 

Bron: www.schildersvak.nl

Nationale schilderdag

3 April 2013 door Michel Kapoen

Dat wil zeggen, het is vandaag voor de tiende keer Nationale Schilderdag, georganiseerd door Sigma Coatings. Medewerkers van Sigma trokken er vandaag op uit om hun waardering voor schilders uit te drukken.

 

 

Ruim zestig teams met Sigma-medewerkers bezochten vandaag zo’n 1.000 bouwplaatsen door heel Nederland gewapend met koffie, koek en een presentje, een t-shirt met daarop 'Goed Bezig'. Ook Sigma-baas Gert Rademaker was in Den Bosch van de partij en vindt dat het ook in tijden van crisis belangrijk om te investeren in dit soort contacten.

 

bron; www.schildersvak.nl

CAO-Voorstellen: soberder en anti-flex

20 February 2013 door Michel Kapoen

De werkgevers en vakbonden in de schilderssector hebben hun voorstellen voor de nieuw af te sluiten Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) voor het schilder- en glaszetbedrijf aan elkaar bekend gemaakt. De ondernemers zetten in op versobering van arbeidsvoorwaarden, de bonden op het tegengaan van flexwerk.

 

 

Onderhoud NL, de werkgeversvereniging, zet in op vergroting van de arbeidsproductiviteit van de werknemers en wil dat onder andere bereiken door de arbeidstijden in onderling overleg per bedrijf te regelen. De vereniging wil van een groot deel van de bovenwettelijke arbeidstijden-regelingen in de CAO af. En ook de RWS en Jaarmodel- afspraken kunnen per bedrijf of per werknemer gemaakt worden. Overwerkregelingen gaan pas in bove de tien uur per werkdag en ook over werk in het weekeinde en de beloning daarvoor moet elk bedrijf zijn eigen afspraken maken.

Een andere manier om de productiviteit te verhogen ziet OnderhoudNL in het herinvoeren van de 40-urige werkweek en tegelijkertijd vermindering van het aantal ATV-dagen.

 

Versobering

In de CAO-voorstellen van OnderhoudNL verder vooral ideeën om kosten in de hand te houden. De 'open einde' regeling met Arbouw moet worden herzien, de pensioenen moeten versoberd worden zodat de pensioenbijdrages van werkgevers en werknemers kunnen worden verlaagd, dee loondoorbetalingsregeling bij onwerkbaar weer moet op de helling, het vakantiefonds moet worden afgeschaft, het scholingspotje 'IBR-regeling' kan worden afgeschaft, evenals de loopbaanfaciliteit 'Mijn Loopbaan' en het aanvullingsfonds, dat uitkeert bovenop een ww-uitkering, kan een stuk minder.

 

Percentage flexwerk

De vakbonden (FNV Bouwen CNV Vakmensen) vragen beide een loonsverhoging van 2,5 procent. Verder moeten alle kostenvergoedingen stijgen met de inflatieindex.

FNVBouw stelt daarnaast voor om deelname aan het schilderspensioen voor zzp'ers mogelijk te maken.

Daarnaast maakt FNVBouw zich vooral bezorgd over het toenemende flexwerk. Zo zou een werkgever na het ontslaan van medewerkers gedurende negen maanden geen flexwerkers mogen aannemen en zouden bedrijven nooit meer dan 20 procent van hun werknemers uit flexwerkers mogen laten bestaan (inlenen van andere bedrijven mag daarbovenop wel).

Werktijdenafspraken en tal van andere regelingen in de CAO zouden voor flexwerkers toegankelijk moeten blijven of worden, mits ze daar dan wel aan bijdragen.

FNVBouw stelt voor een keurmerk voor schildersbedrijven te gaan invoeren. Het keurmerk zou vooral moeten gaan over de mate waarin het bedrijf doet aan duurzaam en verantworod personeelsbeleid.

 

Hoogwerkers

CNV Vakmensen wil het structurele aantal flexwerkers per werkgever zelfs tot 10 procent beperken. Daarnaast zoud voor alle werknemers, ongeacht hun contract, dezelfde vaste lasten moeten worden afgedragen, zodat er geen concurrentie plaatsvindt op kosten tussen werknemers in loondienst, zzp'ers of flexwerkers.

CNV wil ook nadrukkelijk het individuele spaarpotje behouden, de IBR-regeling, die OnderhoudNL nu juist wil afschaffen.

Uniek in de voorstellen van CNV is de aandacht die de bond vraagt voor werken met de hoogwerker: schilders moeten steeds vaker met dit soort apparaten werken zonder dat ze daarvoor zijn opgeleid. De bond wil ten eerste eens goed gaan inventariseren hoe veel kennis er in de branche is over dit onderwerp en hoe die kennis bevorderd zou kunnen worden. 

 

bron: www.schildersvak.nl