Ga terug

Flextra Uitstroom

UITSTROOMBEVORDERENDE MAATREGELEN
Ter bevordering van vrijwillige uitstroom van medewerkers – bijvoorbeeld om gedwongen ontslagen te voorkomen – kunnen organisaties een veelvoud aan uitstroom bevorderende maatregelen implementeren. Veelal kunnen deze uitstroom bevorderende maatregelen onderverdeeld worden in voorwaardenscheppende maatregelen, faciliteiten, financiële prikkels en overige maatregen. Er zijn legio mogelijkheden, waarbij de doeltreffendheid per uitstroom bevorderende maatregel varieert aan de hand van de feitelijke situatie bij het bedrijf.

Een beknopte opsomming:

Solidariteitspremie/ Premie bij vertrek
Medewerkers die vrijwillig vertrekken ontvangen een vergoeding van de werkgever. Veelal neemt de vergoeding af naarmate de tijd verstrijkt. Op deze manier worden hoge kosten en/of gedwongen ontslagen van overige medewerkers voorkomen.

Stimuleringspremie
Medewerkers die vrijwillig vertrekken omdat ze zelfstandig een nieuw loondienstverband bij een andere werkgever bewerkstelligen, wordt een stimuleringspremie toegekend. Bijvoorbeeld in de vorm van een loonsuppletie waarbij gedurende een bepaalde periode een aanvulling op het salaris wordt toegekend of de salariskosten van de nieuwe werkgever gedurende een bepaalde periode worden overgenomen.

Oriëntatie mogelijkheden bij andere werkgevers
Medewerkers krijgen van de werkgever de mogelijkheid bij andere bedrijven te werken via bijvoorbeeld stages, uitzendconstructies of detachering.

Outplacement
Medewerkers worden doelgericht begeleid door professionals met als doel passend werk bij een andere werkgever te vinden.

Terugkeergarantie bij vervulling van een proeftijd elders
Medewerkers hebben een nieuwe baan bij een andere werkgever gevonden en vertrekken vrijwillig met een garantie van de oude werkgever dat ze bij de oude werkgever terug kunnen keren wanneer het loondienstverband in hun proeftijd bij hun nieuwe werkgever beëindigd wordt.

Hulp bij ontplooien beroepsbezigheid als zelfstandige
Onder eigen gezag bij verschillende opdrachtgevers datgene doen waar de medewerker in uitblinkt. Hulp bij bijvoorbeeld de financiering, marketing/sales en het opstellen van het ondernemersplan.

Beroepskeuze- of beroepsoriëntatietest
Medewerkers wordt een beroepskeuzetest of een beroepsoriëntatietest aangeboden, waarmee ze ideeën aangereikt krijgen voor andere functies bij andere organisaties.

Om, -her- en bijscholing
Om, – her- en bijscholing op kosten van de werkgever, zodat de medewerker een verbetering van zijn/haar arbeidsmarktpositie bewerkstelligt.