De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!
De grootste specialist in vakschilders!

Aantal leerling-stukadoor dramatisch laag

Het aantal leerlingen dat nog fiducie heeft in een opleiding tot stukadoor is afgelopen jaar met 11 procent gedaald. Het zijn er dit jaar 714, twee jaar geleden nog 992. Het aantal schildersleerlingen loopt weer langzaam op.

 

Dit is te lezen in het Statistisch Jaarraport (pdf) dat Kenniscentrum Savantis op haar site heeft gezet. De terugloop van het aantal stukadoor-leerlingen moet gezien worden in het licht van de slechte economische situatie. Ondanks een lichte stijging van het aantal erkende leerbedrijven is de neergaande lijn niet te stoppen.

 

Lichte stijging

Ook bij de de Schilder- en onderhoudssector is het aantal leerbedrijven toegenomen. Dat wordt als één van de redenen aangevoerd waarom hier het leerlingenaantal weer voorzichtig aan het stijgen is met 1 procent. Dit schooljaar leren er 3933 jongeren hun vak in de schilder- en onderhoudssector. Vorig seizoen waren dat er 3910, het jaar ervoor nog 4077.

 

Getallen

In het jaarraport geeft Savantis een groot aantal cijfers over instroom, uitstroom en aantallen leerbedrijven in de drie verschillende sectoren waarvoor het kenniscentrum actief is.  

 

Bron: http://www.schildersvak.nl/nieuws/